Etter å ha tastet på kalkulatoren i et drøyt halvår ble det i juni klart at den tidligere Telenor- og Vimpelcom-topplederen Jo Lunder krever en erstatning på inntil 530 millioner kroner fra staten. Erstatningen skal ifølge erstatningssøksmålet dekke antatte inntekter Lunder ville ha hatt dersom han ikke hadde blitt siktet for grov korrupsjon i Vimpelcom-saken.