Vindkraftselskapet NBT har lenge vært en bedrift det har stormet rundt. Selskapet har tapt penger hvert eneste år siden oppstarten i 2007. Det samlede tapet etter skatt er nå ifølge DNs gjennomgang av selskapets årsrapporter på over 782 millioner kroner. 

Block Watne-arving Lars Nilsen og Kjell Inge Røkkes Aker Capital er blant det tre største aksjonærene i NBT, kun slått av Arctic Securites som eier 24,6 prosent av aksjene. 

Arctic hjalp i 2015 NBT med å refinansiere gjelden sin ved å utstede et nytt obligasjonslån på 214 millioner kroner. Disse pengene er allerede brukt opp. Det samlede tapet i 2015 og 2016 var på over 227 millioner kroner. Nå er selskapet igjen i akutt pengemangel. 

– Forutsetningen om fortsatt drift er betinget av at NBT vil være i stand til å hente rundt ti millioner kroner i ny kapital i perioden mellom juni og august, skriver selskapets styre i årsrapporten. 

Har hentet åtte millioner

Forutsetningen om fortsatt drift er også betinget av at NBT i løpet av høsten mottar et utbytte fra vindmølleprosjektet Linxi i Indre Mongolia. Dette utbyttet må i tillegg være lik maksimalbeløpet kinesiske myndigheter tillater.  

– Det fremgår av årsrapporten at selskapet må tilføres ytterligere kapital. Dette arbeidet pågår. Etter avleggelse av årsrapporten har selskapet hentet åtte millioner kroner, skriver daglig leder Joar Viken i NBT i en epost til DN. 

Styret i NBT påpeker i årsberetningen at selskapet også vil være nødt til å hente mer penger innen januar 2018 for å finansiere nåværende drift, og ytterligere kapital for å finansiere planlagte prosjekter. 

Sliter med kapasitetsproblemer

– Vi jobber med å få på plass en finansieringspakke som kan ta selskapet et steg videre. Størrelsen er ikke endelig avklart, og avhenger av når det tas investeringsbeslutning på nye prosjekter og hvordan disse finansieres, sier Viken til DN. 

NBT har engasjert Hong Kong-baserte China Merchant Securities til å bistå i kapitalinnhentingen. 

Lønnsomheten i vindmølleprosjektet Linxi i Indre Mongolia var i 2016 god og ga et positivt resultatbidrag på 17,5 millioner kroner, ifølge årsberetningen. Dette oppveies imidlertid av at problemene fortsetter i Baicheng-prosjektet. 

– Baicheng ligger i et område som har hatt store kapasitetsproblemer i nettet, og vindparken har i perioder levert og fått betalt for mindre enn 50 prosent av produksjonskapasiteten, sier Viken. 

Måtte utsette låneforfall

Investeringen i Baicheng ga NBT et tap på 12,4 millioner kroner i 2016. I årsrapporten advarer styret om at neste låneforfall i prosjektselskapet er 20. september 2017. Styret skriver at dersom kapasitetsproblemene ikke forbedres betydelig vil prosjektselskapet ikke være i stand til å betjene gjelden, og vil som en konsekvens av dette være i brudd med låneavtalene. Joar Viken sier nå at selskapet har funnet en midlertidig løsning på disse utfordringene. 

– Prosjektselskapet betjener løpende renter. Første låneforfall er utsatt til september 2018, sier Viken til DN. 

Han forteller at kinesiske myndigheter har iverksatt tiltak for å redusere kapasitetsproblemene. Blant annet bygges det ifølge Viken store overføringslinjer som vil øke muligheten til å eksportere kraft fra regionen betydelig. 

– Vi ser allerede nå en bedring i andre kvartal 2017, og på sikt forventer vi at dette løser seg. Vi legger imidlertid ikke skjul på at situasjonen for denne vindparken har vært krevende, sier Viken. (Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: