John Fredriksen-selskapet Seatankers anmeldte 13. november i fjor tidligere medarbeider Espen Westeren til Økokrim for grov utroskap. Grov økonomisk utroskap straffes med fengsel inntil seks år. Økokrim avviste saken noen uker senere.

11. desember anmeldte så Fredriksen-systemet Westeren til Oslo politidistrikt. Nå har også Oslo politidistrikt henlagt saken.

John Fredriksen-selskapet Seatankers anmeldte 13. november i fjor tidligere medarbeider Espen Westeren til Økokrim for grov utroskap.
John Fredriksen-selskapet Seatankers anmeldte 13. november i fjor tidligere medarbeider Espen Westeren til Økokrim for grov utroskap. (Foto: Elin Høyland)

– Vi har henlagt saken mot Westeren fordi vi mener det ikke er rimelig grunn til å etterforske, sier politiadvokat Christian Stenberg ved Seksjon for økonomi og spesialetterforskning ved Oslo politidistrikt.

– Den viktigste grunnen til henleggelsen er tilknytningen saken har til Norge, legger Stenberg til.

Han ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for henleggelsen ytterligere.

Anmeldelsen kommer etter en tvist mellom partene etter at Seatankers har terminert en avtale med Westeren.

– Vi har ikke funnet rimelig grunn til å etterforske saken, det er alt jeg kan si. Det blir opp til anmelder om de ønsker å påklage beslutningen og jeg ønsker ikke å prosedere om hvorfor saken er henlagt, sier Stenberg.

«Skuffet»

Advokat Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind uttaler seg på vegne av Fredriksen-systemet.

– Vi er skuffet over at det har henlagt den, men ikke så forferdelig overrasket. Hele samfunnet vet at politiet har begrensede ressurser til å etterforske økonomiske straffesaker. Det er en god del som blir henlagt, sier Pettersson.

– Vi synes det er litt paradoksalt at dette blir henlagt nå. Parallelt med anmeldelsen har vi en sivil sak gående der vi nå har fått fremlagt kopi av samtaler mellom Westeren og meglere. Der fremgår det helt klart at våre mistanker har vært riktige, legger han til.

Fredriksen-systemet har tre uker til å påklage henleggelsen.

– En henleggelse kan påklages og vi får vurdere om vi skal påklage den og i tillegg sende politiet materialet som vi fikk på mandag og som vi mener viser at anmeldelsen var korrekt. Det har vi ikke tatt standpunkt til ennå, det får vi bruke påsken på. Det er klart at hvis politiet ikke vil prioritere saken er det ikke sikkert det hjelper å klage, sier Pettersson.

Bonus-tvist og voldgiftssak

Bakgrunnen for Fredriksen-systemets to anmeldelser er en tvist mellom Westeren og Fredriksens selskap Seatankers etter at Seatankers terminerte avtalen med Westeren i desember 2015. Gjennom en bevisbegjæring til Oslo tingrett fra Fredriksen-systemet fremkommer det at Westeren mener han har krav på bonusutbetaling. Denne bonustvisten har endt i en voldgiftssak, og Seatankers har bedt domstolen om bistand for å få utlevert dokumentasjon.

– Vi har nå fått frem bevis vi har vært på jakt etter, selv om det fortsatt gjenstår en del før vi har det fulle bildet, sier Pettersson.

– De viser at våre mistanker om urettmessige forhold er kraftig styrket, vi mener vi har fått bevis som viser at anmeldelsen var korrekt innlevert, legger han til.

Han ønsker ikke å kommentere den pågående bonustvisten og voldgiftssaken som går for voldgiftsretten i Oslo.

– Det nærmeste man kommer en falsk anklage

Espen Westerens advokat Fred A. Gade i advokatfirmaet Arntzen de Besche ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Da den første anmeldelsen til Økokrim ble kjent i slutten av november 2017 sa Gade følgende til DN:

– Vi registrerer nå at Fredriksen velger å eskalere konfliktnivået, parallelt med at det pågår rettsprosess med formål å avgjøre Westerens uoppgjorte krav.

– Jeg ser på motpartens anmeldelse, motpartens oversendelse til DN og Advokatfirmaet Glittertinds bidrag i denne saken som trekk fra Fredriksens side der målet er å skade og påvirke voldgiftssaken, la Gade til.

Advokat John Christian Elden i advokatfirmaet Elden bistår Espen Westeren i straffesaken. Elden sier nå følgende til DN om Fredriksen-systemets anmeldelser og politiets henleggelse:

– Disse gjentatte anmeldelsene for å påvirke et rettmessig krav er et misbruk av politiets ressurser og et forsøk på å sverte Westeren. Det er grenser for hva vi kan akseptere her. En gjentatt henleggelse fordi det ikke engang er rimelig grunn til å åpne etterforskning, er det nærmeste man kan komme en falsk anklage. Vi tar dette til etterretning.(Vilkår)