I forrige uke solgte eierne av Fjordkraft aksjer for 1,2 milliarder kroner i forbindelse med at krafttilbyderen gikk på Oslo Børs. Salget ble gjort av BKK, Skagerak Energi og Statkraft.

De tidligere eierne beholdt en andel på 60 prosent og er dermed fortsatt de klart største aksjonærene.

Kjøpte for 93 millioner

Blant dem som kjøpte aksjer var skipsreder John Fredriksen og investor Øystein Stray Spetalen.

Fredriksen var den største kjøperen av Fjordkraft-aksjer gjennom sitt heleide investeringsselskap Geveran Trading, ifølge ferske aksjonæroversikter. Han kjøpte tre millioner aksjer til kurs 31 kroner og går inn som fjerde største aksjonær. Det tilsvarer et kjøp på 93 millioner kroner.

Spetalen kjøpte gjennom sitt heleide investeringsselskap Tycoon Industrier 500.000 aksjer, mens Spetalen-kontrollerte Saga Tankers kjøpte 531.897 aksjer. Samlet tilsvarer dette et kjøp på 32 millioner kroner.

Spetalen solgte i forrige uke også aksjene til Tycoon Industrier i Pareto Bank for 19 millioner kroner.

Også lillebroren Eigil Stray Spetalens investeringsselskap Kristianro sikret seg 600.000 aksjer i Fjordkraft, mens fondet First Generator kjøpte nær 1,5 millioner aksjer.

Fjordkraft-aksjen avsluttet til kurs 31,50 kroner på Oslo Børs mandag.

«Interessant for flere typer aksjonærer»

ABG Sundal Collier var hovedtilrettelegger og Sparebank 1 Markets var medtilrettelegger for børsnoteringen.

– Hvis du ser på aksjonærbasen Hafslund hadde før selskapet ble tatt av børs, og aksjonærbasen i Fjordkraft nå, ser du at dette er interessant for flere typer aksjonærer, sier Ove Gusevik, som leder avdelingen for finansiell tilrettelegging i Sparebank 1 Markets.

Han påpeker at en god del lokale aktører må gå i tankeboksen for å finne ut hva de vil med sine kraftsalgsselskaper.

– Man har over hundre kraftsalgsselskaper i Norge, men bare to som har ordentlig lønnsomhet, Fortum og Fjordkraft. Dette er et område med veldig store stordriftsfordeler. Det er veldig stor forskjell mellom de største som tjener veldig gode penger, og de minste som så vidt går i null, sier Gusevik.

«Stor fordel»

Gusevik mener kraftsalgsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering, og at Fjordkraft trolig vil bli den store konsolidatoren.

– Fjordkraft har en stor fordel med at de allerede har vært gjennom disse prosessene. Selskapet har et veldig godt utgangspunkt for å lede an i konsolideringen. Det er ikke mange alternativer for norske investorer som ønsker eksponering mot bransjen, forteller han.

Han mener også at kraftaksjer er en interessant investeringsklasse med lav risiko og høye utbytter.

– Analytikerne får uttale seg om enkeltinvesteringer, men generelt er alt som har med kraftmarkedet litt uavhengig av aksjemarkedet for øvrig. Kraftinvesteringer har lavere risiko, inntjeningen svinger mindre, sier Gusevik.(Vilkår)

Én av disse innrømmer å ha tatt opp forbrukslån
- Nei, nei, nei, sier alle de andre.
01:20
Publisert: