John Fredriksens tidligere ansatte Espen Westeren har snakket om forholdet mellom Fredriksen og hans tidligere forretningspartner Tor Olav Trøim med en DNB-megler. Det fremkommer i en kjennelse fra Oslo tingrett. Nå vil Fredriksen vite hva Westeren har sagt om ham og har anket til Borgarting lagmannsrett for å få opptakene fra samtalene.

Henlegger Fredriksens anmeldelse

Bakgrunnen er at Fredriksen ligger i konflikt med Westeren, som har forvaltet store summer for Fredriksen-systemet. Westeren ble i 2010 ansatt som investeringsrådgiver for Fredriksen-kontrollerte Frontline og var engasjert som porteføljeforvalter for Fredriksen-kontrollerte Seatankers.

13. november 2015 måtte Westeren gå på dagen og kontraktsforholdet med Seatankers ble avsluttet. De har deretter kranglet om Westeren skal motta sin opptjente bonus, som i utgangspunktet skulle utbetales med en tredel i hvert av de tre påfølgende årene. Konflikten skal etter planen opp for en voldgiftsdomstol i utlandet i slutten av april.

Westerens bonuskrav

I anledning voldgiftssaken har Fredriksen-systemet bedt Oslo tingrett om å få tilgang til Westerens meglersamtaler fra perioden han var ansatt hos Fredriksen. Dette blant annet for å finne ut om Westeren kan ha beriket seg personlig på Fredriksens bekostning mens han var ansatt der, noe Westeren har avvist på det sterkeste. Nå har Oslo tingrett kommet med sin kjennelse i saken.

– Seatankers mener det etterspurte materialet vil kaste lys over hvorvidt Westeren har satt sine egne økonomiske interesser foran Seatankers' interesser, skriver tingrettsdommer Espen Bjerkvoll i kjennelsen.

– Det anføres at dette har betydning for spørsmålet om Westeren har sviktet sine plikter overfor Seatankers, for å skaffe seg selv økonomisk gevinst, og dermed ha stor innvirkning på berettigelsen av Westerens bonuskrav og Seatankers’ motkrav om tilbakebetaling av bonus, legger han til.

Samtaler med Ole Røste og Inge Edvardsen

Fredriksen-systemet har derfor fått tilgang på meglersamtaler Westeren har hatt med bankene og meglerhusene DNB og Pareto Securities. Westeren har selv samtykket til dette «forutsatt at «overskuddsinformasjon» som ikke kan være av betydning som bevis i voldgiftssaken holdes utenfor det Seatankers gis tilgang til».

I den femten sider lange kjennelsen fra Oslo tingrett ramses det opp noen av samtalene Westeren har hatt med blant annet meglerne Ole Røste og Rune Liholt i DNB og Inge Edvardsen og Stig Andersen i Pareto.

– Prat om forholdet mellom Trøim og Fredriksen

Det partene nå strides om er hvorvidt alt fra samtalene skal gjøres tilgjengelig eller kun det som «kan være av betydning som bevis».

– Basert på mandatet fra tingretten har DNB ikke fjernet prat om generell markedsinformasjon. Et lydopptak som inneholder prat om forholdet mellom Tor Olav Trøim og John Fredriksen er heller ikke fjernet. Det er kun fire lydfiler som er redigert fordi praten synes å være av privat karakter, opplyser DNB tingretten om.

Tor Olav Trøim var John Fredriksens høyre hånd og nærmeste forretningspartner gjennom 19 år, før han sluttet hos Fredriksen sommeren 2014. Oslo tingrett har vurdert denne delen av samtalen og funnet at den ikke er relevant for voldgiftssaken.

– Ved nærmere gjennomgang av denne samtalesekvensen kan ikke retten se at denne kan være av betydning som bevis for det påstandsgrunnlaget som er fremmet i voldgiftssaken. Den gjelder ikke Westerens investeringsvirksomhet, og kan ikke belyse om han har satt sine egne økonomiske interesser foran Seatankers’ interesser. Retten vil derfor ikke oversende den opprinnelig mottatte nettofilen fra DNB til partene, skriver tingrettsdommeren i kjennelsen.

Fredriksen må betale Westeren

Seatankers og John Fredriksen-systemet er i tingrettens kjennelse dømt til å betale Espen Westeren 75.000 kroner i sakskostnader.

Men nå har Seatankers’ og John Fredriksen-systemets advokat Nils-Henrik Pettersson i advokatfirmaet Glittertind anket Oslo tingretts kjennelse om krav om bevistilgang til Borgarting lagmannsrett.

– Vi mener vi har krav på å få hele lydfilene. Vi har fått deler av lydfilene og det bekrefter det vi har trodd og det er bra, sier Pettersson.

– Men vi mener informasjonen vi ikke har fått også er viktig for saken. Det er informasjon der som vi mener er av betydning og som forklarer disse handlene og vil kaste ytterligere lys over handlene, legger han til.

– Mulig det snakkes i koder

– Klarer ikke Oslo tingrett å vurdere hva som er relevant eller ikke i saken?

– Nei, vi tror ikke de klarer det fullt ut, sier Pettersson.

– Det forutsetter at retten forstår meglerspråk, herunder muligheten for at det snakkes i koder. De sakene som har vært om denne type problemstillinger, innsidehandel og sånn viser at man snakker i kodespråk, legger han til.

– Og dere mener at tingretten ikke forstår det?

– Det er lite sannsynlig at en tingrettsdommer skal få med seg alle nyansene i det, sier Pettersson.

– Så det er ikke bare Fredriksen som er nysgjerrig på hva som er sagt om hans forhold til Trøim?

– Nei, det er ikke det som er poenget, sier Pettersson.

– Fredriksen fortsetter med «drittpakker»

Westerens advokat Fred Gade i advokatfirmaet Arntzen de Besche er overrasket over at Fredriksen krever flere bevis enn han har fått.

– Jeg konstaterer at Fredriksen-siden fortsetter med «drittpakker» mot vår klient i media. Vår side har tilrettelagt for at alt som er bevis i saken skal komme frem for retten, men at andre opplysninger, overskuddsinformasjon, ikke kan tilflyte mottagere som opptrer i skadehensikt, sier Gade.

– Retten har fastslått at motpartens spekulasjoner er uten rot i virkeligheten og uten relevans for saken. Det er tilfredsstillende å se at rettssystemet virker. Vi oppfatter at anke inngis for ytterligere forsinke og forhale saken, legger han til.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide – Skal du først ha hjemmekino kan du like gjerne gjøre det skikkelig
Gråbein tester ut Denon AVC-X8500H – en hjemmekinoforsterker med 13 surroundkanaler for skikkelig kinolyd hjemme.
02:39
Publisert: