Avfallsjefen Jonny Enger i Veireno er i Borgarting lagmannsrett dømt til ni måneders fengsel. Det fremkommer i den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Engers morselskap VT Gruppen ble frifunnet for samtlige tiltaleposter. Enger personlig og hans selskap fikk dermed mildere straff enn det ble dømt til i Follo tingrett.

I tingretten ble Enger dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder, og VT Gruppen ble dømt til å betale en bot på 4,5 millioner kroner.

Enger har ikke svart på DNs henvendelser om dommen, men det har hans advokat John Christian Elden i advokatfirmaet Elden.

- Vi er glade for at selskapet er frifunnet og straffen satt ned med et halvt år, men mener den skulle vært avgjort med bot alene, skriver Elden i en tekstmelding.

- Så saken ender nok i Høyesterett. Det er også bra at påstandene om HMS-brudd ble avvist av retten, legger Elden til.

To tiltaleposter avvist

To av tiltalepostene ble avvist for både Enger og Veireno AS, da de ikke oppfylte lovens krav til utforming av tiltalebeslutninger. Lagmannsretten fant Enger skyldig i de andre tiltalepostene. Det forelå «særdeles skjerpende omstendigheter» for Oslo-prosjektet, jamfør arbeidsmiljøloven. Lagmannsretten kom til at utgangspunktet for straffen var fengsel i 1 år. Da det hadde gått lang tid siden de straffbare overtredelsene i Vestfold, måtte dette føre til en reduksjon i straffen. Enger erkjente også i lagmannsretten straffeskyld, noe som skal gi en viss strafferabatt. Et flertall på seks dommere kom til at Enger skulle dømmes til fengsel i ni måneder, mens én dommer mente at straffen burde være fengsel i seks måneder.

Slått konkurs i 2017

Den såkalte Veireno-saken gjelder de store problemer det var med avfallshåndteringen i Vestfold og Oslo i 2015-2017. De fleste tiltalepostene gjaldt mange og til dels grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Påtalemyndighetene hadde tatt ut tiltale mot Jonny Enger som var daglig leder av Veireno. Veireno vant anbudskonkurransen om avfallshåndteringen i Oslo kommune i 2015 etter tidligere å ha fått avtalen i Vestfold. Selskapet var også tiltalt. Da Veireno ble slått konkurs i 2017, var det nå spørsmål om morselskapet VT Gruppen kunne dømmes til foretaksstraff.

VT Gruppen frifunnet

VT Gruppen ble frifunnet i saken. Lagdommerne bemerket at det er sikker rett at mor- og datterselskap må regnes som to selvstendige foretak etter straffelovens paragraf 27 om foretaksstraff, og at de ikke kan identifiseres. Slik saken var opplyst for retten, og hensett til det strenge beviskravet i straffesaker, kunne det ikke legges til grunn at de forholdene tiltalen gjaldt også ble begått «på vegne av» VT Gruppen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.