Jotun solgte maling for 17,7 milliarder kroner i 2018. Det er over 1,2 milliarder kroner mer enn året før. Justert for valutaeffekter er salgsveksten på hele ti prosent.

– Omsetningsveksten skyldes mer økte priser, enn økt volum, sier Jotun-sjef Morten Fon.

De siste årene har nettopp økte priser vært en viktig kampsak internt.

– Vi har hatt en markedsavdeling som har brukt veldig mye tid på prisøkninger de siste årene. Men det har ikke vært så enkelt som vi skulle ha ønsket, sier Fon.

Jotun har økt omsetningen i et godt tempo de siste årene, men én utvikling har stukket kjepper i hjulene for malingsgiganten.

– Vi har hatt to og et halvt år med kontinuerlig stigende råvarepriser, og dette har satt marginene under press, sier Fon.

Fallende lønnsomhet

Utviklingen fortsatte i 2018, og året endte med et resultat før skatt på 1,1 milliarder kroner, drøyt 100 millioner kroner lavere enn i 2017.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet, men vi tror at utviklingen er i ferd med å snu, sier Fon.

Resultatmarginen før skatt var på rundt 6,3 prosent i 2018, ned fra 7,5 prosent året før.

Jotun-sjefen har i flere år kjempet for å få lempet de økte råvarekostnadene over på kunden, slik at økt omsetning også får en positiv effekt på lønnsomheten.

– Men vi har ikke lykkes godt med dette. Det skyldes blant annet at vi i mange kontrakter og prosjekter er bundet til priser som ble fastsatt for noen år siden, sier Fon.

Venter oppsving i shipping

Et viktig marked for Jotun har vært maling til skip og andre havkonstruksjoner. De siste årene har vært preget av tøffe tider både innen olje, gass og shipping. Dette har vært en stor utfordring for Jotun.

– I shipping har vi blitt rammet både av sterkt fallende aktivitet knyttet til nybygg, og av at mange kontrakter ble inngått til lave priser for noen år siden, sier Fon.

Nå ser imidlertid Jotun-sjefen tegn til bedring.

– Olje- og gassinvesteringer er på vei opp, og vedlikeholdet er på vei opp. I tillegg ser vi også tegn til at skipsbyggingen vil ta seg opp, sier Fon.

Den hyggelige nye jenta på teamet viser seg å være en skikkelig latsabb. Hva gjør du? Svaret får du i Mandagsmøtet!

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.