– Økokrim må nå se på Finnes' transaksjonsmønster, og holde det opp mot innsideopplysninger statsministeren kan ha fått. Det er ikke mulig å få full oversikt uten å åpne etterforskning, sier Jon Petter Rui, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.

Fredag offentliggjorde Høyre-leder Erna Solberg en omfattende liste over ektemannens aksjehandler mens hun var statsminister. Under hennes regjeringstid har Sindre Finnes kjøpt og solgt børsnoterte aksjer for anslagsvis 112 millioner kroner, og gjennomført 3640 handler i ulike verdipapirer i alt.

Ifølge Solberg har ektemannen oppgitt en samlet nettogevinst på 1,8 millioner kroner på de ulike investeringene.

Økokrim har de siste ukene fattet interesse for saken, som begynte med at E24 omtalte aksjehandler som fremkommer av årlige oppføringer i aksjonærregisteret.

Snur om habilitet

I starten fremholdt Erna Solberg at ektemannens eierinteresser var kjent for henne, og at både hun og regjeringsapparatet visste nok om aksjehandlene til å kunne vurdere habilitetsspørsmål fortløpende.

Solberg erklærte seg aldri inhabil i enkeltsaker begrunnet i mannens eierinteresser, heller ikke overfor Norsk Hydro – et selskap Solberg selv involverte seg i som statsminister, samtidig som Finnes gradvis kjøpte seg opp i aluminiumsselskaper.

I dag sier Solberg at hun likevel har vært inhabil i «enkelte saker», fordi ektemannen tok aktive grep for «å skjule omfanget av handel for meg og for omverden».

– Burde jeg ha oppdaget dette tidligere? Det har jeg tenkt mye på det siste døgnet. Jeg mener oppriktig at jeg ikke hadde grunn til å mistenke en slik aktivitet som jeg nå vet har funnet sted, sa Solberg på en pressekonferanse fredag.

Kort tid etterpå bekreftet Økokrim-sjef Pål Lønseth for første gang at de ikke bare følger med på saken, men nå vurderer om det er grunnlag for å åpne etterforskning av mulige brudd på verdipapirhandelloven.

Solberg tok til tårene: – Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som jeg er i dag
Høyre-leder Erna Solberg sier omfanget av ektemannens aksjehandel gjorde henne inhabil i flere saker som statsminister. Hun er imidlertid tydelig på at han aldri hadde innsideinformasjon. – Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag.
01:48
Publisert:

Mener begge bør avhøres

Det er det, mener Rui.

– Terskelen er oppfylt?

– Ja, ut ifra alt som nå har kommet frem i mediene, så mener jeg det. Den mest objektive måten av å få undersøkt dette, er at Økokrim åpner etterforskning og innkaller både Solberg og mannen til avhør. De bør ikke nøye seg med forklaringer og opplysninger gitt til mediene, sier han og fortsetter:

– Terskelen for å etterforske skal være lav, og forbudet mot innsidehandel favner bredt. I denne saken er det tale om svært omfattende daytrading. I tillegg har det ifølge Solberg vært gjort angivelige forsøk på å skjule transaksjonene, sier Rui.

Selv om aksjehandlene i denne saken er langt mer omfattende enn i Huitfeldt-saken, ser han en klar parallell:

– Sakene er like i den forstand at de handler om aksjehandler uført av mannen til en politiker som sier hun stolte på ektefellen, men at hun ikke visste hva han egentlig drev med.

Straffbar uaktsomhet

Rui minner om at det i innsidesaker ikke holder å si at man ikke forsto: Solberg kan være eksponert i en mulig Økokrim-etterforskning dersom hun har sittet på innsideinformasjon hun har gitt til Finnes, også selv om dette har skjedd ubevisst eller ved et uhell.

– Å opptre uaktsomt kan også være straffbart, og ubevisst deling av innsideinformasjon er ikke nødvendigvis noe man vet om selv. Som i alle andre innsidesaker, er ikke spørsmålet hva man har forstått, men hva man burde ha forstått og burde hatt innsikt i, sier Rui.

Økokrim etterforsker for tiden aksjekjøpene Ola Borten Moe gjorde i Kongsberggruppen mens han var forsknings- og utdanningsminister. Samtidig valgte Økokrim nylig å droppe etterforskning mot sittende utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen.

Rui tør ikke spå hva Økokrim faktisk vil gjøre i denne saken. Dersom de åpner etterforskning, kan det sette beslutningen i Huitfeldt-saken i et rart lys, bemerker han.

Fredag avviste Solberg kategorisk at hun kan ha delt innsideinformasjon om selskaper med ektemannen.

– Jeg er sikker på at jeg ikke har gitt innsideinformasjon til min mann, sa hun.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.