Bitcoin-utvinneren Geir Harald Hansen har skapt en formue på 139 millioner kroner mens han er i permisjon fra jobben ved Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdannelse og forskning (Unit), som ligger under Kunnskapsdepartementet.

Mesteparten av dette har han sendt til et forsikringsselskap på Bermuda, der kryptopengene står i en såkalt Unit Link livsforsikringspolise.