Etter at komiker og tv-produsent Thomas Giertsen (50) tjente 35 millioner kroner i 2019 på salget av produksjonsselskapet Feelgood, som han selv grunnla, har han truffet godt på sine private investeringer.

Giertsen har fortsatt i rollen som kreativ leder i selskapet som har stått bak en rekke tv-suksesser de seneste årene, der den meste kjente kanskje er «Helt Perfekt», hvor Giertsen selv innehar hovedrollen.

I 2021 falt imidlertid resultatet i Giertsens private investeringsselskap Egeberg Holding.

Fallende resultat

2020 ble et rekordår for komikeren da han tjente 35 millioner kroner på investeringer i blant annet e-læringsselskapet Kahoot. I 2021 falt omsetningen og resultatet, viser tall fra det ferske årsregnskapet til Egeberg Holding.

Selskapets inntekter falt fra 38,3 millioner kroner i 2020 til 33,9 millioner kroner i 2021, hvorav brorparten er gevinster ved salg av aksjer og verdipapirer på 26,7 millioner kroner, mot salgsgevinster på 31,2 millioner året før.

Egeberg Holdings eneste ansatte, Thomas Giertsen og et styremedlem, mottok i fjor lønn og honorar på til sammen 731.298 kroner, samme beløp som han tok ut fra selskapet året før.

– Generelt sett er jeg veldig fornøyd med den langsiktige avkastningen på de store investeringene mine. De har vært over forventning, sier Giertsen til DN.

Giertsen avsatte også seks millioner kroner i ordinært utbytte i fjor, og vedtok senere et tilleggsutbytte på 34 millioner kroner som knytter seg til endring i mottatt utbytte i 2021. Finansavisen skriver søndag at Giertsen sparer over en million kroner i skatt ved å ta dette tilleggsutbyttet i 2021 og viser til at både Reitan-familien og Petter Stordalen i fjor vedtok ekstraordinære utbytter etter at det i fjor høst ble kjent at regjeringen vil øke utbytteskatten fra i år.

Egeberg Holding hadde ved utgangen av 2021 bokførte verdier for over 103 millioner kroner, hvorav markedsbaserte aksjer og bankinnskudd utgjorde i overkant av 60 millioner kroner.

Halvert Kahoot-post

Ved utgangen av fjoråret eide selskapet markedsbaserte aksjer og fond for 53,7 millioner kroner, med en urealisert gevinst på 1,8 millioner kroner, ifølge regnskapet.

Et av selskapene Giertsen har investert tungt i, er det norske teknologi- og spillselskapet Kahoot. Selskapet er ledet av hans fetter Eilert Giertsen Hanoa.

Ved utgangen av fjoråret eide Giertsen 867.480 Kahoot-aksjer, som den gang hadde en verdi på omtrent 40 millioner kroner. Kahoot-kursen har imidlertid halvert seg siden den gang. Siden Kahoots toppnotering på 132 kroner per aksje i januar 2021, har kursen falt over 82 prosent. En aksje er nå verd 22,94 kroner.

– Jeg har tro på e-lærings for fremtiden og liker selskaper som driver godt og leverer det de sier de skal, sier Giertsen.

Som DN tidligere har skrevet, ble brorparten av aksjene kjøpt i juli 2018 og kostet rundt seks millioner kroner. Såfremt Giertsen fortsatt har samme aksjepost i Kahoot, er disse i dag verd nær 20 millioner kroner, altså en halvering siden årsskiftet.

Ved utgangen av året eide han også aksjer i forsikringsselskapet Protector Forsikring.

For ordens skyld opplyses det om at Thomas Giertsen lager podkast om vin for DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.