Det norske e-læringsselskapet Kahoottapte 5,8 millioner dollar før skatteeffekter i fjor, det tilsvarer rundt 60 millioner norske kroner med dagens valuta. Dette var vesentlig bedre enn det analytikerne så for seg på forhånd. De ventet et underskudd før skatt på 9,53 millioner dollar i snitt, ifølge Bloomberg.

Netto skatteeffekter hadde selskapet 22,4 millioner kroner i overskudd for fjoråret, som er første gang for vekstselskapet. Dette skyldes i hovedsak utsatte skattefordeler på 82 millioner kroner for 2022, heter det i årsrapporten.

Inntektene, som var på 145,9 millioner dollar, var i tråd med analytikernes forventninger. Det er en oppgang på 60 prosent fra året før.

Etter halvannen times handel på Oslo Børs har aksjen steget 1,5 prosent.

Betryggende

Kahoot har bygget en internasjonal merkevare ved å tilby en gratisversjon av det populære produktet. Forretningsmodellen er å forsøke å lokke så mange som mulig til å tegne abonnement. I 2022 hadde selskapet over 1,3 millioner betalende brukere, som er en oppgang på 18 prosent fra året før.

I fjerde kvartal hadde selskapet inntekter på 38 millioner dollar, mot 33 millioner dollar i samme periode året før. Det fremgår av dagens rapport at selskapet venter at inntektene vil overstige 170 millioner dollar i 2023, og en justert ebitda som overstiger 40 prosent vekst år-til-år.

For første kvartal venter selskapet økte operasjonelle kostnader, og en inntekt på 39–40 millioner dollar.

Den amerikanske storbanken JP Morgan anbefaler overvekt av Kahoot-aksjen og har et kursmål på 33 kroner. I en oppdatering til kundene torsdag morgen, skriver analytiker Karen So og kollega Marcus Diebel at kvartalsrapporten er betryggende.

– Vår langsiktige case for kjøp er bygget på sterke marginforbedringer fremover, og vekstinitiativer. Vi tror Kahoot er nødt til å nå guidingen i noen kvartaler på kort sikt for å gjenopprette investorenes tillit, skriver analytikerne.

Hos meglerhuset ABG Sundal Collier skriver analytikerne Øystein Elton Lodgaard og Eirik Thune Øritsland at det er positivt at Kahoot har endret hva de guider på, fra fakturerte inntekter som er volatilt, til «noe mer forutsigbare» regnskapsførte inntekter og justert driftsresultat (EBITDA).

– Vi tror dette vil øke sannsynligheten for at Kahoot når sine egne mål, også i perioder med økt volatilitet som nå, skriver analytikerne.

Varslet nedgang

I starten av januar, sendte Kahoot ut foreløpige resultater der selskapet nedjusterte forventningene til fakturerte inntekter. Disse var forespeilet til å ende mellom 175–180 millioner dollar for året, men resultatet viste 168,5 millioner dollar. De neste dagene falt aksjen 25 prosent.

Siden de foreløpige tallene ble lagt frem i januar, har en del av fallet blitt hentet inn, men aksjen var fortsatt vesentlig lavere.

– På grunn av tallene de leverte i rapporten skal estimatene ned, noe som er negativt for inntjeningsestimatene og aksjekursen. Samtidig bommer de nok en gang på egen guiding, som gir et høyere avkastningskrav som er negativt for multippelen investorer er villig til å verdsette selskapet på, sa analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets i forbindelse med varselet.

Turbulent fjorår

For Kahoot ble fjoråret preget av dreiningen bort fra vekstaksjer, men også selskapsspesifikke momenter. Det var blant annet knyttet mye usikkerhet til den forhenværende hovedeieren Softbank. Det gigantiske japanske venturefondet investerte hundrevis av milliarder i Kahoot og andre vekstselskaper verden over, men gikk på store tap da markedet snudde.

Det amerikanske oppkjøpsfondet General Atlantic, kjøpte ut Softbank i september. Eierskiftet ble omtalt som en lettelse.

Kahoots styreleder, svenske Andreas Hansson, jobbet i Softbank inntil i fjor, da han ifølge Linkedin sluttet. Han har fortsatt som styreleder i det norske selskapet, og kjøpte sine første aksjer i fjor vinter.

Kahoot skriver i torsdagens rapport at selskapet vil fortsette å utforske en mulig sekundær notering på de amerikanske børsene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.