Investeringer med et etisk tilsnitt – hvor det tas hensyn til såkalt ESG, som står for miljø (environment), samfunn (social) og eierskapsstyring (governance) – er blitt storindustri. Det finnes egne ESG-fond og store analysehus har begynt med ESG-analyser av børsnoterte foretak. Spørsmålet er om ESG-analysene er gode nok til å basere investeringer på.

I fjor presenterte japanske Government Pension Investment Fund, verdens største pensjonsfond, et arbeid de hadde gjort innenfor ESG.