De tre brødrene Varner eier ikke bare tekstilimperiet bestående av kjeder som Dressmann, Cubus og BikBok. De tre brødrenes familie eier også VJ Invest, som forvalter nærmere én milliard kroner. Mesteparten er plassert i aksjemarkedet.

Fondet styres av Jan Henning Johannessen, som mener at gullperioden for aksjer går mot slutten.

– Det er flere årsaker til økt varsomhet i aksjemarkedet. Jeg tror vi nærmer oss slutten av en lang og god oppgangsperiode, sier han.

Nå legger Varner-familiens forvalter seg på en mer forsiktig linje.

– Vi reduserer risikoen fordi vi synes børsene virker dyre. Særlig i USA, men også globalt. Vi kunne kjørt hardere på aksjer, men har solgt unna. «Risk reward» (forholdet mellom risiko og avkastning, journ.anm.) ser mindre gunstig ut nå enn de siste åtte årene, sier Johannessen.

Investeringsselskapet har fortsatt høy eksponering i aksjer, men planen er å selge seg ned dersom prisingen fortsetter å stige.

– Problemet med å selge alle aksjene nå er bare at det ofte er forbasket sterk utvikling kort tid før de store nedturene. Presis timing tror jeg er umulig uten mye flaks. For oss er derfor en gradvis risikoreduksjon over tid den valgte tilnærmingen, sier forvalteren.

VJ invest er også inne i obligasjoner, derivater og har økt noe i shortposisjoner.

Tjente mer på aksjer enn klær

Avkastningen i 2016 var på 129,8 millioner kroner, mens den i fjor endte på 93,9 millioner kroner. Dette gir ifølge Johannessen ikke det hele og fulle bildet.

– Reduksjonen skyldes periodiseringseffekter knyttet til verdien på unoterte aksjer. Den underliggende avkastningen var ikke dårligere i fjor, sier han.

Snittavkastningen på aksjer siden oppstart i slutten av 2009 har vært cirka 20 prosent i året. Dette har gitt en årlig gjennomsnittlig meravkastning på over syv prosent.

– Jeg er rimelig fornøyd med alle driftsårene, sier Johannessen.

Avkastningen overgår for øvrig Varner-gruppens driftsresultat, som i fjor endte på 54 millioner kroner. Kleskonsernet har i flere år slitt med stagnerende omsetning og fallende resultater.

Holder seg unna stålkonstruksjoner

Aksjeporteføljen består vanligvis av 20 selskaper. Mange av dem er mindre norske selskaper som de eier gjennom mange år.

Vinneraksjene i porteføljen har vært Borregaard, Tomra, Bank Norwegian, Bakkafrost og amerikanske Google (nå Alphabet) der de har vært inne over tid.

– Siden oppstarten har vi, målt i kroner, tjent mest på tunge, langsiktige posisjoner. Investeringsselskapet har også hatt en betydelig post i Schibsted, men her ble det realisert en del av gevinsten etter hvert som aksjen steg, sier Johannessen.

Investeringsstrategien er også veldig klar på hva de skal holde seg unna.

– Det er derimot svært lite av investeringer i udifferensierte, ståleiende selskaper med mye gjeld. Her svinger det voldsomt, og man kan tjene eller tape mye med timing, men den langsiktige verdiskapingen er svak. Med andre ord er det lite av shipping, rigg, supplyselskaper og seismikkskip hos oss, til meglerhusenes frustrasjon, sier han.

VJ Invest er også forsiktige med oppstartsselskaper og restruktureringsobjekter, samt de mest risikotunge utenlandske selskapene som kommer til Norge på kapitaljakt.

– Selskaper uten tilknytning til Norge kommer ofte til Oslo for å hente svært risikovillig kapital til virksomhet i fjerne land gjennom norske meglerhus, men slikt frister sjelden, sier Johannessen.

Investerte i dagligvarer på nett

Varner-brødrenes selskap har handlet aksjer for 22 millioner kroner nettmatselskapet Kolonial.

– Vi har tro på Kolonial fremover og er åpne for å øke vår foreløpig relativt beskjedne investering i selskapet, sier Johannessen.

– Hvor viktig er verdsettelsen av selskapet for at dere går inn med mer kapital?

– Verdsettelsen er alltid viktig ved ethvert kjøp og salg. Vi gjør oss opp en mening om utsiktene og om det kan regnes hjem.

Johannessen har en resultatbasert avtale. I fjor ble hans samlede utbetalinger redusert fra 11,1 millioner kroner til 8,9 millioner. Han forplikter seg til å reinvestere bonusen, som i fjor var på seks millioner kroner, i selskapet han leder.

Johannessen har også en rolle i flere av investeringsselskapene som ligger under Varner-gruppen. Varner Equities, med knappe 400 millioner under forvaltning, ble satt opp for to år siden og har gradvis bygget opp en skyggeportefølje til VJ Invest.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Her er de beste vinkjøpene på Oslo lufthavns taxfreebutikk.
04:45
Publisert: