Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management har hatt stor suksess med sitt globale aksjefond Nordea Stable Equity og Nordea Norge Verdi. Med det han selv kaller «kjedelige» aksjer, har fondet oppnådd en årlig avkastning på nær 20 prosent for begge de siste fem årene.

– Klar sammenheng

Strategien har vært å investere i underprisede selskaper, med lite svingninger (volatilitet) og som ikke nyter de største overskriftene. Det har ledet ham til å undersøke hvorvidt det finnes en sammenheng mellom mediedekning og avkastning. 

Grafikk: Nordea Investment Management/DN. * Antall nyheter i løpet av året delt på markedsverdi

– Det er en klar sammenheng mellom hvor mye aksjer svinger og mediedekningen, og i utgangspunktet er det ikke gunstig med aksjer som svinger mye, sier Næss.

Med utgangspunkt i S&P 500-indeksen, USAs 500 største børsnoterte selskaper, har Næss ettergått antallet nyhetsartikler for hvert selskap, som registrert av finansnyhetstjenesten Bloombergs i alt 17.705 nyhetskilder, inkludert Twitter, i 2016.

 Dernest har han justert for selskapsstørrelse og sett på avkastningen i påfølgende år (2017). For mens Apple kan ha 2000 nyhetssaker globalt hver dag, kan andre ha mindre enn ti nyhetssaker per dag.

Overinvesteringer

Analysen bekrefter langt på vei Næss' egen investeringsteori.

– Er det et selskap som får uforholdsmessig mye mediedekning, da tyder det på at det ikke er lurt å investere i selskapet, sier Nordea-forvalteren.

Han trekker frem netthandelstjenesten Amazons oppkjøp av den amerikanske kvalitets- dagligvarekjeden Whole Foods i forrige uke som et eksempel. Aksjen er opp over tre prosent etter nyheten.

– Amazon er mye investert etter annonsering, og det er mye fokus på internett og dagligvare. Det kan gi overinvesteringer som i neste steg gir lav avkastning, sier Næss. 

Et annet særtrekk ved selskaper som har stor mediedekning er at disse ofte ikke har noen etablert forretningsmodell. 

Grafikk: Nordea Investment Management/DN. * Antall nyheter i løpet av året delt på markedsverdi 

Denne usikkerheten er noe folk ønsker å høre om, som eksempelvis det norske spillselskapet Funcom, påpeker forvalteren. 

Men, dette kan slå begge veier, mener han.

– Skal du skrive om eiendomsselskapet Olav Thon, er det ikke så lett å skrive om noe nytt hele tiden. Det er ikke så mye å skrive om fordi det ikke skjer så mye, de kjedelige selskapene er veldrevne og har en god forretningsmodell, sier Næss.

– Samme tendens 

Forvalteren utvidet analysen til samtlige globale markeder og et utvalg på 8800 selskaper av en viss størrelse. Funnene var de samme som for Wall Street og Oslo Børs.

– Alle store markeder hadde samme tendens over en relativ kort periode, sier Næss. 

Analysen bekreftet også hans egen hypotese ettersom flere av selskapene med lav mediedekning og høy avkastning allerede befant seg i Næss' fond over henholdsvis globale og norske aksjer. Men, det dukket også opp noen nye muligheter på radaren.

– Det var et par aksjer jeg oppdaget, som Japan Post. Selskapet har litt for lite data for å komme inn på vår screening, men selskapet ble børsnotert i november 2015 og har litt lite nyhetsstrøm i forhold til markedsverdi, sier forvalteren.

– Men, er det ikke en viss fare for overinvestering dersom alle begynner å løpe etter selskaper uten mediedekning?

– Hvis alle blir fan av det, er det en viss fare. Det så vi i korreksjonen som fant sted i høst da lav volatilitet var foretrukket og mange aksjer var dyre. Det kan også være perioder der ting kan være bedre enn ventet, der høyrisikoaksjer også skal gjøre det bedre, sier Næss. 

– Hva forteller da analysen?

– Som investor betyr det at du skal gjøre mer på eget initiativ og ikke vente til at folk skriver om selskapet. Da handler man ofte feil. Du bør gjøre noe av eget initiativ, eller ikke gjøre noe, sier Nordea-forvalteren.

 – Å fokusere på selskapene det er mest fokus på er egentlig en veldig dårlig idé, styrt av andres agenda, sier Næss.(Vilkår)

Jaguar iPace i Norge
En fundamental endring for Jaguar, sier sjefsdesigneren.
01:20
Publisert: