I en artikkel i det anerkjente vitenskapstidsskriftet Science tar en rekke norske forskere til orde for at oljeproduserende land bør samarbeide for å få oljeprisene kraftig opp. Den enkleste måten å oppnå dette på, er å inngå internasjonale avtaler om å begrense produksjonen, ifølge forskerne.

– Hvis man begrenser utvinning av fossile brennstoffer, så blir ressursene mer knappe i markedet og prisene vil gå opp. Dette vil redusere forbruket globalt, sier økonomiprofessor Karine Nyborg ved Universitetet i Oslo.

I Parisavtalen har de fleste land forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp.

– Men problemet med dette er at det kun begrenser etterspørselen etter fossile brennstoff, noe som gir lavere internasjonale priser på olje, gass og kull. I land som ikke fører en klimapolitikk, blir det dermed billigere å bruke denne typen fossile brennstoff. Man risikerer derfor at deler av utslippene kun forflyttes, sier Nyborg til DN.

Vil fremme grønn energi

Det er på grunn av denne såkalte karbonlekkasjen at forskerne anbefaler at også tilbudet av fossilt brensel må reguleres mer aktivt i kampen for lavere klimautslipp. Tiltaket vil ha større virkning på grunn av priseffekten.

– Høyere internasjonale priser vil ha effekter for alle globalt, også i land uten egen klimapolitikk. Det er dermed et effektfullt verktøy, sier Nyborg.

Hun understreker at det ikke er snakk om et prissamarbeid, men heller å få prisen opp gjennom å regulere produksjonen.

Nyborg har skrevet forskningsartikkelen samme med blant andre professor Geir B. Asheim ved Universitetet i Oslo og forskningsleder Taran Fæhn i Statistisk sentralbyrå.

– Høyere priser på fossilt brennstoff vil også gjøre grønn teknologi mer attraktivt. Dersom investorene vet at prisene vil bli høye fremover, vil det gi dem incentiver til å investere i miljøvennlig teknologi og fornybare ressurser, sier Nyborg.

– Men er ikke dette kartellvirksomhet?

– En produsentavtale vil ha likhetstrekk med Opec, som jo har forsøkt å holde oljeprisene oppe ved å begrense tilbudet. Men karteller har vanligvis som formål å berike deltagerne på andres bekostning. Hensikten med en produsentavtale er helt annerledes, nemlig å redusere et svært alvorlig, globalt problem, sier Nyborg.

Bård Harstad, en av forskerne bak forslaget, skrev denne kronikken om oljekutt i fjor: Klimapolitikk for en oljenasjon dnPlus

«Tanken er riktig»

Sjeføkonom Torbjørn Kjus i industrikonsernet Aker tror det kan bli vanskelig å få alle landene og aktørene i oljemarkedet til å bli enige om produksjonskutt.

– Men tanken er jo riktig. Dersom oljeprisen stiger kraftig, vil det føre til lavere forbruk, og en raskere overgang til andre energibærere, sier Kjus, som i mange år var en av Norges fremste oljeanalytikere.

Torbjørn Kjus
Torbjørn Kjus (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Han tror at skatter og avgifter er et mer egnet verktøy dersom målet er å skape høyere markedspriser. Aker-økonomen tror det kan bli vanskelig å bli enige om produksjonskutt som ikke rammer noen mer enn andre.

– Du får ikke tusenvis av amerikanske oljeprodusenter til frivillig å holde igjen produksjon, så dette må jo være avtaler mellom nasjonale myndigheter. Jeg ser dette som usannsynlig, sier Kjus.

«Usosialt grep»

– Dersom man har fulgt med på amerikansk økonomi og lovtilstand, så vet man at det er svært usannsynlig at amerikanske lover skal begynne å regulere produksjonen i landets oljeindustri. Og det er jo USA som er den største svingfaktoren i dagens oljemarked, sier Kjus, og viser til landets store forekomster av ukonvensjonell olje og gass.

Han påpeker at i slike tilfeller er som regel all politikk lokal politikk, og at folkevalgte vil kvie seg for å ta beslutninger som kan skade deres egne velgere.

Les også denne kronikken om oljekutt fra Bård Harstad: Arktis må fredes dnPlus

Sjeføkonomen påpeker også at høyere priser kan ha usosiale effekter.

– Det er utviklingslandene som vil bli rammet hardest av en kraftig økning i prisene på fossilt brennstoff, så det er et litt usosialt grep. Hvis du er taxisjåfør i Kairo, så kan du jo fort miste jobben hvis oljeprisen dobler seg, sier Kjus.

Kuttforslag

Forskerne bak artikkelen kommer også med noen konkrete forslag til hvordan produksjonen kan kuttes.

– Ett mulig tiltak er å verne bestemte områder for leting etter og utvinning av olje, kull og gass. For eksempel kan Norge og andre land bli enige om å verne de arktiske områdene, sier professor Karine Nyborg.

– Produsentlandene kan videre bli enige om å presentere nasjonale planer for produksjonsbegrensninger, etter modell fra Parisavtalen. Disse kan for eksempel inneholde maksimalgrenser for årlig utvinning fra nasjonale fossilressurser, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.