2021 ble et godt år for den profilerte investoren Ketil Skorstad. Gjennom sitt heleide investeringsselskap Tigerstaden as fikk den tidligere aksjemegleren i 2021 et resultat før skatt på 329,8 millioner kroner.

Det er en liten økning fra året før, da resultatet var på 324,2 millioner kroner. Det meste av resultatet stammer fra inntekter på verdipairhandel.

– Året var preget av mange hendelser, stor volatilitet i aksjemarkedene og høyt aktivitetsnivå i Tigerstaden, heter det i årsberetningen.

Egenkapitalen i selskapet steg fra 645,9 til 920,5 millioner kroner. Samtidig har Skorstad økt den kortsiktige belåningen i sitt selskap kraftig fra 2021 til 2022. Ved inngangen til dette året hadde Tigerstaden en kortsiktig gjeld til banker på 449 millioner kroner opp fra 247,4 millioner kroner ved inngangen til 2021. Det innebærer en gjeldsøkning på 81,5 prosent.

-Dette er gjeld til fondsmeglere og banker i hovedsak i forbindelse med verdipapirhandel. Selskapet er i stor grad plassert i likvide papirer og har stort handlingsrom, heter det i styrets årsberetning.

Skorstad har siden han sluttet som megler i ABG Sundal Collier på midten av 2000-tallet, passet på sine egne penger. Mesteparten er plassert på Oslo Børs. Helt siden han begynte som investor har han gjort det knivskarpt, og med unntak av finanskrisen i 2008 har han tjent gode penger i alle årene.

Merker børsuroen

Skorstad er kjent som en av bjellesauene på Oslo Børs, da mange investorer forsøker å kopiere handlemønsteret hans.

Han har tjent store summer på sine investeringer og da pengene også viste seg å renne inn i fjor, så Skorstad sitt snitt til å ta et utbytte på 20 millioner kroner.

DN har ikke lykkes i å få kontakt med Skorstad, men fra regnskapet kommer det frem at også han har fått kjenne på turbulensen i aksjemarkedet i år.

– Tigerstaden blir påvirket av både ettervirkningene av koronapandemien og krigen i Ukraina. Hendelser i finansmarkedene har spesielt i andre kvartal 2022 påvirket selskapets portefølje, men det har ikke vært påkrevet med noen unormale tiltak, heter det.

– Stor omstillingsevne

Porteføljen hans består av en rekke børsnoterte selskaper, ifølge aksjonærtjenesten Holdings. Skorstad har siden januar i år kjøpt seg opp og solgt seg ned i det norske bioteknologiselskapet Nykode. I begynnelsen av august hadde han rundt 1,5 millioner Nykode-aksjer, med en verdi på 54 millioner kroner. Nykode har i likhet med mange andre vekst- og teknologiselskaper falt kraftig på børs i år.

I tillegg eier Tigerstaden 21 prosent av aksjene i investeringsselskapet River Tech som er notert på Euronext Growth. Selskapet har falt nær 17 prosent hittil i år. Skorstad har også en eierpost på 1,5 millioner aksjer i elæringsselskapet Kahoot, som har falt rundt 50 prosent hittil i år. Også i Kahoot har Skorstad både kjøpt og solgt aksjer de seneste månedene.

Til tross for et usikkert marked, ser selskapet lyst på fremtiden og mener det er godt posisjonert for et fall i markedet.

– Tigerstaden vurderer konsernets fremtid som god og mener å ha plassert seg riktig i markedet for å kunne levere positive resultater fremover i tid. Tigerstaden har stor omstillingsevnene når markedene før eller siden snur ned, heter det i årsrapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.