Den erfarne aksjeplukkeren Ketil Skorstad leverte nok et bra år gjennom hans heleide Tigerstaden as i fjor. Etter finanskrisen har han tjent penger i aksjemarkedet hvert år gjennom investeringsselskapet, til sammen over 400 millioner kroner.

Han fulgte ikke opp rekordåret fra 2016, men tjente likevel 74 millioner kroner, som er blant den tidligere stjernemeglerens beste år siden han begynte som privat investor. Skorstad var tidligere megler i blant annet ABG Sundal Collier, men karrieren tok slutt på begynnelsen av 2000-tallet da han gikk på en smell i forbindelse med at it-boblen brast.

Skorstad, som etter hvert begynte å forvalte egne penger i stedet, er fornøyd med fjoråret.

– Selv om jeg hadde mindre tid til trading, ble resultatet godt. Det som bidro var først og fremst et godt aksjemarked generelt, samt fravær av store tap, det vil si gjennom streng disiplin. Å kutte tap er ikke lett og jeg trener på det hver eneste dag, hele året, sier han.

Vil ha «krigskasse»

Årsregnskapet viser at det ble realisert aksjegevinster for 120 millioner kroner, mens det samtidig ble realisert totale tap på 66 millioner kroner. I tillegg hadde han en urealisert papirgevinst på 12 millioner kroner og mottatt utbytte på 12 millioner kroner.

43-åringen har de siste årene uttalt at han venter at den nær eventyrlige oppgangen i aksjemarkedet ikke kommer til å vare for alltid. Det synet har ikke endret seg.

– Det kommer større korreksjoner, men jeg er ikke sikker på om de kommer nå. Det blir spennende å se hvordan markedene oppfører seg i perioden august til oktober, som ofte kan være urolig.

– Men det har vært gode tider lenge nå, så jeg prøver å benytte anledningen til å bli kvitt illikvide posisjoner og bygge opp cash. Det har vist seg lettere sagt enn gjort, det er for meg åpenbart mye enklere å kjøpe enn å selge, sier han.

Ved utgangen av 2016 hadde han investert i aksjer for 160 millioner kroner og satt med 72 millioner kroner i banken. Ved utgangen av 2017 hadde beløpet han har investert i aksjer økt til 257 millioner kroner, mens bankbeholdningen hadde falt til 21 millioner kroner.

Bred portefølje

Samlet eide Skorstad gjennom Tigerstaden børsnoterte aksjer til en verdi av 297 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Da hadde Tigerstaden blant annet aksjeposter i spillselskapet Hugo Games, Arne Fredlys tankrederi Hunter Group, som da var et oljeserviceselskap, og bredbåndselskapet NextGenTel.

Skorstad trekker frem at også 2018 har vært et godt år hittil, selv om noen av hans langsiktige investeringer har falt en del.

– Generelt ser det fortsatt ut til at investorene foretrekker store selskaper med likvide aksjer, og jeg tror denne trenden kommer til å fortsette. Tro, håp og kjærlighet prises for tiden lavt på børsen, og jeg ser få tegn på at dette skal endre seg. På mange måter er det en sunn utvikling. Det kan virke som private investorer har forlatt aksjemarkedet til fordel for eiendom, og kanskje litt kryptovaluta for de mest spekulative, sier Skorstad.

Investoren ønsker ikke kommentere enkeltaksjer, men trekker frem svenske Stillfront, Hunter Group, oljekonsulentselskapet Aqualis, bergenske TTS, teknologiselskapet Kitron og bredbåndselskapet NextGenTel som noen av sine største posisjoner i år. (Vilkår)