Dette er de viktigste hendelsene i norsk og internasjonal økonomi denne uken.

Tre viktige tall

I tillegg til å følge nøye med på toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping denne uken, peker sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, på tre tall som de viktigste å følge med på denne uken:

 • Den amerikanske ISM-indeksen. ISM, som står for Institute for Supply Management, utarbeider PMI-indeksen for USA. PMI-indeksen er en temperaturmåler for aktiviteten i industribedrifter og dermed en god pekepinn hvor hvordan det står til med et lands økonomi.
 • Arbeidsmarkedsrapporten i USA, som viser antall jobber og arbeidsledighet. Ofte omtalt som «månedens viktigste tall».
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.
Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB. (Foto: Gunnar Lier)

– Det er alltid spennende å følge med på tallene fra USA, og om konsensusforventningene holder ligger USA an til å vise solid vekst, sier Haugland til DN.

I Norge peker hun på onsdagens boligpristall som det mest spennende:

– Vi er spente på om effekten av boligreguleringene spiller inn i markedet, sier Haugland.

De nye boligreguleringene, lagt frem av finansminister Siv Jensen (Frp) før nyttår, begrenser bankenes fleksibilitet til å gi lån i Oslo og innfører krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i hovedstaden. På landsbasis innføres begrensninger på lån og avdragsfrihet.

Mandag formiddag kom Obos med prisutviklingen for mars. Tallene viser at prisene på Obos-boliger i Oslo har falt 1,2 prosent.

Mandag 3. april:

 • PMI-indeksen, for en rekke land legges frem mandag. På morgenen kommer tallene fra Norge og Sverige. Utover dagen kommer tilsvarende tall fra Frankrike, Storbritannia og Tyskland, EUs tre største økonomier, i tillegg til fra USA.
 • I Chile møtes kopper-bransjen til et toppmøte for å diskutere hvordan det står til i bransjen. Etter en kraftig prisøkning i slutten av 2016 har prisene holdt seg relativt stabile så langt i år. Det kommer til tross for at produksjon av metallet har falt, etter at verdens største koppergruve, chilenske Escondida, har vært ute av drift i 43 dager som følge av en historisk streik. Gruven produserer om lag fem prosent av verdens kopper. De siste årene har globale kopperpriser falt, ifølge Bloombergs prisstatistikk.
 • Forhandlere fra EU og Mexico møtes i Brussel for å snakke om handelsavtalen mellom de to. Forhandlingene er planlagt å vare hele uken.

Tirsdag 4. april:

 • I Norge vil oppmerksomhet rettes mot den norske sentralbanksjefen Øystein Olsen, som holder tale klokken 14. Sentralbanken holdt styringsrenten uendret på 0,50 prosent under det forrige rentemøtet i mars.
 • EU leder en internasjonal konferanse om Syria, der 70 utenriksministre, en rekke organisasjoner og interessegrupper møtes i Brussel for å forsøke å komme nærmere en løsning i det krigsherjede landet.

Onsdag 5. april:

 • I Norge kommer oppdaterte boligpristall. Boligpriser i Norge, særlig i Oslo, har vokst kraftig de siste årene. Veksten i boligprisene avtar, men likevel ventes prisene på landsbasis å øke i årene fremover.

I DNs boligprisspesial kan du se hvordan boligprisene i hvert fylke ventes å utvikle seg i årene som kommer (DN+):

 • I USA kommer rentereferat fra den amerikanske sentralbankens (Fed) rentekomité. Det blir en av de viktigste hendelsene denne uken, ifølge seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

  Det var ikke knyttet særlig stor spenning til selve rentehevingen til Fed, ettersom den var godt kommunisert på forhånd. Markedet har vært langt mer opptatt av den videre kommunikasjonen fra rentekomiteen og hvilke signaler medlemmene vil sende om rentesettingen fremover.

  Kommunikasjonen fra Fed har vært blandet etter rentemøtet i mars. Det har vært luftet fire eventuelle fire rentehevinger i år, mens markedet priser knappe to hevinger. Ifølge Handelsbanken er det rimelig å anta tre hevinger, som også er deres forventning, skriver Gonsholt Hov i mandagens morgenrapport.

  – Referatet vil gi mer informasjon om de interne diskusjonene i rentekomiteen. Men nøkkeltallene denne uken vil trolig bekrefte fortsatt robust vekst i amerikansk økonomi, skriver seniorøkonomen.
 • En internasjonal økonomikonferanse arrangert av World Economic Forum, som også arrangerer den mye omtalte årlige økonomikonferansen i Davos, om Latin-Amerika sparkes i gang.

Torsdag 6 april:

 • Dette er en viktig dag for Kina og USA, verdens to største økonomier. De to landenes ledere, den amerikanske presidenten Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping, møtes på Trumps golfanlegg i delstaten Florida. Det er ventet at de to landene blant annet vil diskutere handel, investeringer og sikkerhetssituasjonen knyttet til Nord-Korea.
  De to landenes ledere, den amerikanske presidenten Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping, møtes på Trumps golfanlegg i delstaten Florida.
  De to landenes ledere, den amerikanske presidenten Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping, møtes på Trumps golfanlegg i delstaten Florida. (Foto: AP)
 • Trump har tidligere uttalt seg svært krast overfor Kina, og har uttrykt et ønske om å redusere USAs handelsunderskudd med landet han mener manipulerer valutaen sin, innfører for høye tollsatser på amerikanske varer og dumper prisene på eksport til USA. USA er Kinas største handelspartner.
 • I tillegg til toppmøtet, som vil følges tett verden over, kommer kinesiske PMI-tall for tjenestesektoren. Det er vanligvis et slør av hemmelighold knyttet til økonomiske tall fra Kina, men PMI-indeksen, som både utarbeides av staten og private aktører, ventes å gi en god pekepinn på Kina økonomiske situasjon. PMI-tall for industrien ble publisert over helgen.
 • I USA kommer tall for arbeidsledigheten i landet. Der såkalte «jobless claims» viser antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, og statistikken utarbeides av det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

Fredag 7. april:

 • Trump-Xi-møtet fortsetter.
 • I USA kommer arbeidsmarkedsrapporten, som viser utviklingen i arbeidsledighet og lønninger i USA. Tallet omtales ofte som «månedens viktigste tall», ettersom den har betydning for hvordan den amerikanske sentralbanken setter renten – og dermed kan påvirke finansmarkeder over hele verden.
 • I Malta møtes finansministre i EU til sitt halvårlige møte for å diskutere finanspolitikk i unionen.

Viktige temaer

Utover de datofestede hendelsene vil en rekke andre saker prege dagsordenen både på økonomi og politikk. Den første runden i det franske presidentvalget avholdes 23. april, og valgkampen, som så langt er preget av skandaler og overraskelser på løpende bånd, foregår for fullt.

Forrige uke overleverte Storbritannias statsminister Theresa May brevet som formelt igangsetter brexit og sender landet på vei ut av EU. Forhandlingene, som er ventet å vare i minst to år ventes å bli svært kompliserte, og begynner så vidt denne uken.

Sør-Afrika, Afrikas største økonomi, er inne i en dyp økonomisk og finansiell krise (DN+). Forrige uke sparket presidenten, Jacob Zuma, store deler av sin ministerstab, inkludert finansministeren. Den politiske usikkerheten i landet, som allerede er inne i en økonomisk kriseperiode, sendte landets valuta rett ned forrige uke. Situasjonen er langt fra løst, og det politiske dramaet fortsetter inn i denne uken.

Informasjonen i denne saken er hentet blant annet fra DN, NTB, Reuters, Bloomberg, Financial Times' kalenderoversikt (betalingsmur), DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og nyhetsbyrået TDN Finans.(Vilkår)

Trump forlot rommet før han fikk signert
USAs president Donald Trump forlot møtet med pressen før han fikk skrevet under på presidentordrene han var kommet for å signere.
00:35
Publisert: