Kistefoskonsernet la onsdag frem sine resultater for første halvår av 2022. I årets første halvår fikk konsernet et resultat etter skatt på 908,4 millioner kroner, opp fra 567,5 millioner kroner i samme periode i 2021.

Styreleder i Kistefos, Christen Sveaas, kan særlig takke sine investeringer i rederiet Western Bulk og Advanzia Bank.

Resultatforbedringen skyldes altså i hovedsak bedre resultater i selskapene Advanzia Bank, Western Bulk Chartering og Viking Supply Ships. Samt høyere gevinster ved salg av eiendeler i første halvår 2022 sammenlignet med samme periode i fjor, skriver selskapet i halvårsrapporten.

Resultatforbedring

Advanzia Bank, hvor Kistefos har en eierandel på 60,3 prosent, økte resultatet etter skatt med 7,5 prosent, i første halvår. Selskapet hadde netto inntekter på 189,6 millioner euro første halvår, opp fra 155,6 millioner euro i første halvår i fjor.

Rederiet Western Bulk Chartering oppnådde et resultat etter skatt på 37,4 millioner dollar i første halvår 2022, opp fra 9 millioner dollar i samme periode i fjor. Resultatet er det beste i rederiets 40 år lange historie.

Investor Christen Sveaas er største eier i rederiet gjennom Kistefos-konsernet, med en eierandel på 68,1 prosent. Grunnet overskuddet i første halvår, meldte styret i en børsmelding at selskapet vil betale ut et utbytte på 13 millioner dollar for andre kvartal – som tilsvarer 3,85 kroner per aksje.

Viking Supply Ships oppnådde et resultat etter skatt i første halvår på 33 millioner svenske kroner, som er en forbedring fra minus 73 millioner svenske kroner samme periode i fjor.

Omsetningsvekst

Kistefoskonsernets omsetning økte fra 7294,2 millioner kroner i første halvår i fjor til 11.004,9 millioner kroner i første halvår 2022. Konsernets resultat før skatt ble 1147,6 millioner kroner. Det er en økning på 353,1 millioner kroner fra første halvår i fjor.

I første kvartal ble salget av Promon as gjennomført. Kistefos hadde en eierandel på 28,8 prosent i selskapet og bokførte etter gjennomføring av salget en gevinst på 270 millioner kroner.

Kistefos har investert om lag 1100 millioner kroner i nye og eksisterende porteføljeselskap gjennom halvåret.

Kistefoskonsernet står med eierposter i en rekke selskaper. Kistefos står med en eierandel på 100 prosent i 1881 Group as og NextGenTel Holding as.

Usikkert for Instabank

Den digitale banken Instabank, som opererer i Sverige, Finland og nå Norge, eier Kistefos 25 prosent i.

I mars lanserte Lunar et bud på banken til 3,75 kroner per aksje. Dette ble akseptert av 97 prosent av aksjonærene, men Finanstilsynet avslo søknaden inntil Lunar hadde hentet mer egenkapital. Det Danske tilsynet hadde tidligere satt en betingelse på kapitalinnhenting for å få gjennomføre transaksjonen.

Lunar har jobbet med en emisjon, men har kommunisert at de er usikre på om denne vil lykkes og dermed er det usikkert om transaksjonen blir gjennomført.

Instabank fikk et resultat etter skatt på 38,4 millioner kroner i første halvår 2022, 14,6 prosent høyere enn samme periode i fjor. Økningen skal skyldes høyere renteinntekter, ifølge halvårsrapporten til Kistefos, spesielt fra det sikrede låneproduktet, men noe motvirket av høye markedsføringskostnader i perioden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.