Gjennom familieselskapet Vicama har investor Kjell Ulrichsen og hans tre barn Cathrine (53), Vibeke (52) og Marianne (48) samlet en rekke investeringer innen industri og andre næringer. De største verdiene er gjennom Arendals Fossekompani, der familien eier 26 prosent, og en eierpost i Kongsberggruppen gjennom selskapet Ulefoss Invest.