«Taksonomi.» Det kan høres tørt ut, men ordet er på alles lepper i europeiske finansmiljøer om dagen, Norge inkludert.

Den europeiske unions nye klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter er utarbeidet med et klart mål: flytte enorme strømmer med kapital inn i virksomhet som skal hjelpe EU med å bli klimanøytralt innen 2050, ved å gi en objektiv definisjon på hva som er grønt og hva som ikke er det.