Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen forener finansielle krefter og går sammen om å skape en gigant innen offshore service-skip: Kriserammede Farstad får ny kapital og lavere gjeld. Deretter skal rederiet slås sammen med Røkke-kontrollerte Solstad og Fredriksen-kontrollerte Deep Sea Supply.