Det var i et brev til medaksjonærer og medarbeidere mandag det smalt. Kjell Inge Røkke har pakket sakene og flyttet fra Asker utenfor Oslo til Lugano i Sveits.

Røkke føyer dermed seg inn i rekken av velstående nordmenn som flytter til landet i Sentral-Europa, kjent for et gunstig skatteregime.

– Jeg har valgt Lugano som mitt nye bosted – det er hverken billigst eller har de laveste skattene, men det er til gjengjeld et flott sted med en sentral beliggenhet i Europa, skriver han selv om sitt nye hjemsted i brevet.

Milliardæren, som i fjor tok tilbake tronen som Norges rikeste, har en formue på 19,6 milliarder kroner. Ifølge skattelistene betalte han personlig 175 millioner kroner i skatt i 2020. Det gjorde han også til Norges største skattebetaler.

DN har kartlagt Røkkes skatteregninger tilbake til 2008. De siste 13 årene har moldenseren betalt drøyt 1,5 milliarder kroner i skatt. Ifølge skattelistene har han hatt null kroner i ligningsinntekt hvert år – utenom i 2020. Da tjente han snaut 19 millioner kroner.

Smutthull under lupe

– Det er ikke bare formuesskatten han kan spare på. I Sveits kan han realisere utbytte uten å betale særlig skatt, det samme med gevinst på aksjesalg.

Det sier professor Guttorm Schjelderup ved NHH.

Beløpet som Røkke sparer i formuesskatt blir lite sammenlignet med skattefordelene han får hvis han blir boende i Sveits i fem år. Da kan avhengig av avtalen han har med den sveitsiske kantonen han flytter til, ta ut bytte eller selge aksjene sine uten å betale særlig skatt.

Verdiene i selskapene hans er opparbeidet i Norge mens han var skattepliktig her. I Norge må man skatte av aksjegevinster og utbytte hvis mottageren er en privatperson gjennom aksjonærmodellen med 35,2 prosent. Men den såkalte «fritaksmetoden» sørger for at slike gevinster og utbytter ikke kommer til beskatning før de tas ut av selskapene av de personlige eierne.

– Regjeringen jobber med å stramme inn regelen for utflytting. Hva som kommer er ikke avklart, men det kan enten bli at man må bo ute lengre f.eks. 10 år og/eller at latente skattegevinster kommer til beskatning før man kan flytte. I Tyskland har man allerede en slik type «exitskatteregel».

– De som følger med vet at dette smutthullet er under lupen nå, og at man jobber med en innstramning. Disse reglene er blitt kritisert i flere år. Potensielt kan det føre til at flere flytter ut – før en innstramning skjer, sier Schjelderup.

Kalte seg «skatteinnvandrer»

Røkkes formue ligger i familieselskapet TRG. De største verdiene i selskapet er eierskapet i industrikonsernet Aker. Milliardæren har tidligere uttalt seg om skattebyrden. I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv fra 2011 kommenterte han de store utbyttene fra selskapene sine slik:

«Jeg prøver ikke å forsvare eller bortforklare vårt personlige forbruk, men det er et faktum at den aller største utgiften familien har, er skatten, som betales til Norge hvert år.»

Røkke flyttet til tilbake til Norge fra USA som 43-åring for tyve år siden.

«Jeg valgte av egen fri vilje å bli en «skatteinnvandrer», da jeg for over 10 år siden flyttet hele min formue hjem til Norge. Forut for dette valget tok jeg stilling til og aksepterte den norske modellen, herunder de norske skatteregler og norske medier på godt og vondt,» skrev han i innlegget. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.