KLP Eiendom har kjøpt selskapet Barcode Basement av eiendomsutviklingsselskapet Oslo S Utvikling (OSU). Barcode Basement eier en tredjedel av den over 70.000 kvadratmeter store kjelleren under Barcode-rekken i Oslo. Prisen endte på 829 millioner kroner.

Under Barcode-rekken i Oslo ligger en kjeller på 70.500 kvadratmeter over tre etasjer.
Under Barcode-rekken i Oslo ligger en kjeller på 70.500 kvadratmeter over tre etasjer. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

KLP, som selv har hovedkontor i Barcode, er fornøyd med kjøpet etter å ha gjort grundige undersøkelser:

– Vi er glade for å komme i mål med OSU om kjøp av Barcode Basement. Eiendommen er komplisert på grunn av mange kommersielle, tekniske og juridiske grensesnitt, men etter en grundig prosess føler vi oss trygge på objektet vi skal overta, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom.

– Komplikasjonene kommer av at eiendommen er såpass oppsplittet med tekniske grensesnitt og bruksretter, sier han.

Et eksempel på en slik komplikasjon er et parkeringsareal med elbil-pool på 40 plasser med en midlertidig bruksrett frem til 2024.

Tre etasjer

Barcode-kjelleren strekker seg under hele Barcode-rekken og benyttes av selskapene i Barcode-byggene. Kjelleren er over tre etasjer og består av lager, parkering og fellesarealer.

Fra høyre står administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom, administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling og investeringsdirektør Tov Sønsterud i KLP Eiendom i kjelleren under Barcode.
Fra høyre står administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom, administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling og investeringsdirektør Tov Sønsterud i KLP Eiendom i kjelleren under Barcode. (Foto: Nicklas Knudsen)

Av kjelleren eier Barcode Basement omtrent 24.000 kvadratmeter utleibart areal. Det resterende arealet av den store kjelleren under Barcode-byggene er enten eid eller kontrollert gjennom evigvarende bruksretter.

Leieinntekter over 42 millioner

Den årlige leieinntekten, som hovedsakelig kommer fra garasjedrift, ligger i dag på 42,2 millioner ved overtagelse. Inntektene kommer både fra parkeringsarealer, lagerrom og bruksretter.

Dette ser KLP Eiendom for seg at kan stige, selv om det finnes komplikasjoner.

– Vi mener dette er en god investering. Det ligger gjerne muligheter i komplikasjoner, sier Gjørtz.

I tillegg til arealet med bruksrett for elbiler er det andre arealer og lagre som ikke ennå er i bruk.

Investerer videre i Bjørvika

Selgeren Oslo S Utvikling sier seg fornøyd med salget av kjellerdelen.

– Vår oppgave er å utvikle attraktive produkter i Bjørvika som vi selger når vi får en akseptabel pris for dem. Da KLP Eiendom ga oss tilbud på Barcode Basement, valgte vi å selge også dette arealet, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling.

Thorsen sier at inntektene fra salget vil bli reinvestert i selskapets andre satsinger i Bjørvika. Når OSU er ferdig med sine prosjekter i Bjørvika, anslås det at 20.000 personer kommer til å jobbe der og at 10.000 mennesker vil bo i området fordelt på 5000 boliger.(Vilkår)

Slik sparer du til pensjon
Anders Skar i Nordnet forteller hvordan aksjer kan hjelpe på pensjonssparingen.
01:03
Publisert: