– Dette er et område hvor det er samarbeid som gjelder. Det skal bygges ut enorme mengder fornybar kraft i årene som kommer, sier Aage Schaanning, finansdirektør i KLP.

Analyseselskapet Bloomberg New Energy Finance har beregnet at det kommer sol- og vindkraft for 9000 milliarder dollar frem til 2050.

DNB og KLP jobbet i to år for å få på plass avtalen som skal finansiere minst 12 milliarder kroner i fornybar energi og infrastruktur de neste par årene. KLP skal inn med minimum halvparten. Den store tyngden av prosjekter vil være sol- og vindkraft, og i tillegg noe vannkraft.

Gamle kjente

De to norske finanskjempene kjenner hverandre godt fra før – DNB er KLPs hovedbankforbindelse.

– Vi har tilgang på investorer, kompetanse på bygging og har aktive prosjekter i Norden, Europa, Nord- og Sør-Amerika, sier Trine Loe, divisjonsdirektør for fremtids- og teknologiinvesteringer i DNB.

Hun avviser å oppgi noen liste over de fornybarprosjektene banken finansierer.

Så langt har KLP gått inn i syv av DNBs prosjekter, hvorav ett elvekraftverk i Chile- og et vindkraftverk i Irland.

– Vi hadde aldri turt å gå inn i et land som Chile uten en solid partner som DNB, sier Schaanning.

– Investeringer i fremvoksende økonomier er helt avgjørende for at klimamål skal nås. Vi har ekspertise på å gjøre risikoen i prosjektfinansiering håndterbar og moderat, sier Loe.

Ikke norsk vind

Det er ikke satt noen geografiske begrensninger, men de fleste prosjektene vil trolig være utenfor Norden, opplyser partene.

– Vindmøller på land er blitt en het debatt i Norge. Vi har ikke gått direkte inn i vindparker her, det handler dels om at avkastningen har vært lav. Men vi eier ti prosent av TrønderEnergi, sier Schaanning.

TrønderEnergi er blant annet utbygger av den svært omstridte vindparken som er under bygging på Frøya.

KLP forvalter nær 750 milliarder kroner og pensjonen til hver sjette innbygger i Norge, i all hovedsak ansatte og pensjonister fra offentlig sektor og helseforetak.

Av dette er til nå 30 milliarder, eller fire prosent, så langt satt inn i klimavennlige investeringer. KLP vedtok i fjor at det skal investere seks nye milliarder kroner hvert år i klimavennlige investeringer.

DNB har tatt mål av seg til å bidra til å finansiere 450 milliarder kroner i fornybar energi og infrastruktur frem til 2025. Det inkluderer lån, obligasjoner og egenkapital. Det er ikke satt noe tall på hvor mye DNB skal bidra med av egne midler.

DNB har rundt 1000 milliarder kroner i bedriftsmarkedet, hvorav rundt 45 milliarder kroner, under fem prosent, er utlån til fornybarsektoren. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.