Torsdag morgen la Komplett Bank frem resultater for andre kvartal. Resultatet før skatt endte på 102,9 millioner kroner, mot 88,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Renteinntektene endte på 279,2 millioner kroner i andre kvartal, mot 275 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I kvartalet tok banken tap på utlån på 82,9 millioner kroner. Det gjør at de samlede utlånstapene i de seks første månedene av 2020 nå summerer seg til 215,1 millioner kroner. Det er en økning på 60 millioner kroner sammenlignet med første halvdel av 2019.

– De siste 21 månedene har selskapet systematisk innført tiltak for å bedre kredittkvaliteten. Jeg er fornøyd med å se at nivåene på misligholdelsen er på vei ned i andre kvartal, en trend som fortsatte i juli, sier administrerende direktør Jan Haglund i en melding.

Canica Invest as – eid av investor Stein Erik Hagen med familie – er største eier i Komplett Bank med rundt en femtedel av aksjene.

Fått merke korona

Av den ferske kvartalsrapporten går det frem at banken hadde netto misligholdte lån for 1,1 milliard norske kroner i ved utgangen av første kvartal. Det er en økning på rundt 300 millioner kroner bare fra årsskiftet, og nesten en dobling fra samme tid i fjor.

Tapsavsetningene på grunn av makroøkonomiske forhold endte på 14,2 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 50 millioner kroner i første kvartal.

Avkastningen på egenkapitalen, et av de viktigste måltallene på hvor lønnsom en bank er, steg fra 10,1 prosent i første kvartal til 16,1 prosent i andre kvartal.

Administrerende direktør Haglund sier korona fortsatt gir stor usikkerhet, men at de så langt ikke har sett negative effekter på kredittkvaliteten som følge av pandemien.

– Komplett Bank har en effektiv og robust forretningsmodell, lønnsomheten, soliditeten og fleksibiliteten til å komme seg gjennom de potensielle effektene korona vil ha. Som et resultat av krisen har vi innført strengere kredittvilkår, sier han.

I kvartalsrapporten opprettholder banken sine hovedprioriteter for 2020: redusere tapene, styrke den operasjonelle driften og forsikre om en videre robust finansiell posisjon, samt utbyttekapasitet.

Fra børsnoteringen i 2017. I midten, foran Komplett Bank-logo på første rekke, står dagens administrerende direktør Jan Haglund. (Foto: Javad Parsa)
Fra børsnoteringen i 2017. I midten, foran Komplett Bank-logo på første rekke, står dagens administrerende direktør Jan Haglund. (Foto: Javad Parsa) (Foto: Javad Parsa)

Utfordrende på børs

Komplett Bank ble børsnotert i november 2017, og i et års tid etter lå aksjekursen stødig mellom 16 og 18 kroner. Siden høsten 2018 har det imidlertid vært en utfordrende eksistens for banken på børs.

Fra toppen i 2017 er aksjen ned 60 prosent, og omsettes før børsåpning torsdag til rett over åtte kroner. Så langt i år har aksjen falt over 30 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.