Forbrukslånsbanken Komplett Bank fikk et driftsresultat før skatt på 98,1 millioner kroner i tredje kvartal i år, knappe ti millioner lavere enn i samme kvartal i fjor.

Ifølge den ferske kvartalsrapporten hadde banken tap på utlån på 80,3 millioner kroner i kvartalet, og har dermed 295,4 millioner kroner i utlånstap så langt i år.

Til sammenligning hadde banken 232,6 millioner kroner i utlånstap etter de ni første månedene i fjor.

– I tredje kvartal leverte vi på våre strategiske prioriteringer og returnerte til månedlig vekst med stabile utlånstap og en forbedring av den underliggende kredittkvaliteten, senket operasjonelle kostnader og fortsatte å bygge utbyttekapasitet for 2020 og utover, sier toppsjef Jan Haglund i en melding.

Canica Invest as – eid av investor Stein Erik Hagen med familie – er største eier i Komplett Bank med rundt en femtedel av aksjene.

Flere misligholdte lån

De totale utgiftene, ekskludert utlånstapene, endte på 90,9 millioner kroner, ned fra 105,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Av den ferske kvartalsrapporten går det frem at banken hadde netto misligholdte lån for 1,12 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, en økning fra 704 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

Avkastningen på egenkapitalen, et av de viktigste måltallene på hvor lønnsom en bank er, endte på 13,9 prosent, ned fra 16,1 prosent ved utgangen av andre kvartal i år.

– Risikokontroll er et krav for å drive lønnsom vekst, og våre systematiske tiltak for å bedre kredittkvaliteten fortsetter å gi resultater. Dette var det tredje strake kvartalet med lavere misligholdelser, sier Haglund.

I kvartalsrapporten skriver banken at den vurderer vekstmulighetene i Norge, Sverige og Finland som gode på mediumlang sikt. Banken har satt seg som mål å ha en avkastning på egenkapitalen på over 20 prosent, men venter ikke at det kommer til å skje før året er omme.

«På grunn av de makroøkonomiske utsiktene til korona har banken økt fokus på å hjelpe eksisterende kunder, samtidig som vi er forsiktige med å ta risiko. Dette har ført til en moderat økning i utgifter i løpet av kvartalet. Banken restartet med «onboarding» av nye kunder i juni og forventer vekst i netto utlån fra fjerde kvartal i år,» skriver banken i kvartalsrapporten.

Bratt kursfall

Komplett Bank-aksjen endte tirsdagen til sluttkurs 7,03 kroner, og har falt over 40 prosent så langt i år.

Komplett Bank ble børsnotert i november 2017, og i et års tid etter lå aksjekursen stødig mellom 16 og 18 kroner. Siden høsten 2018 har aksjen imidlertid slitt stort på børsen.

Siden toppen i 2017, rett etter børsnoteringen, har aksjen falt over 60 prosent. Banken er verdsatt til 1,3 milliarder kroner på Oslo Børs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.