Ifølge en pressemelding fra Konkurransetilsynet onsdag ettermiddag har tilsynet sendt ut et varsel om et gebyr på 20 millioner kroner til Norgesgruppen for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med Norgesgruppens oppkjøp av butikklokaler.

Norgesgruppen er et dagligvarekonsern som eier butikker som Kiwi, Meny, Spar og Joker.

«Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, der Coop i dag driver dagligvarebutikk. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Norgesgruppen ikke har overholdt opplysningsplikten i forbindelse med dette oppkjøpet,» skriver Konkurransetilsynet i pressemeldingen.

– Norgesgruppen informerte ikke Konkurransetilsynet om oppkjøpet innen fristen tilsynet har satt. Vår foreløpige vurdering er derfor at Norgesgruppen har brutt pålegget om opplysningsplikt. For at gebyret skal ha tilstrekkelig preventiv effekt, og dermed bidra til en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger, har vi varslet et betydelig gebyr, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i meldingen.

Konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i Norgesgruppen er overrasket over varselet.
Konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i Norgesgruppen er overrasket over varselet. (Foto: Espen Braata)

Overrasket

– Vi er overrasket over varselet og vil bruke tiden fremover for å forberede et grundig svar, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Per Roskifte i Norgesgruppen til DN.

Direktøren påpeker at Norgesgruppen ikke har opplevd at oppkjøpet var i strid med opplysningsplikten.

– Vi er overrasket over varselet fordi vi ikke har opplevd at en eiendomstransaksjon som dette har vært en del av opplysningsplikten. Vi vil ha en avklaring av hva opplysningsplikten innebærer, sier han.

Pålagt å melde ifra

Ifølge Konkurransetilsynet har dagligvarekjedene en pålagt opplysningsplikt som innebærer at de skal informere tilsynet om oppkjøp som ikke er meldepliktige etter konkurranseloven.

– Dagligvaremarkedene er svært konsentrerte, og det kan skade konkurransen dersom dagligvarekjedene foretar oppkjøp som øker konsentrasjonen i lokale markeder, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i meldingen.

Sørgard forklarer at en økt konsentrasjon kan føre til høyere priser og dårligere utvalg for forbrukerne.

– Opplysningsplikten er en viktig del av tilsynets kontroll med konsentrasjonen og strukturen i dagligvaremarkedene. Dersom opplysningsplikten ikke overholdes, blir det vanskeligere for tilsynet å overvåke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet på en effektiv måte, sier han.

Norgesgruppen er gitt frist frem til 20. september 2019 av Konkurransetilsynet for å inngi sine merknader til varselet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.