I høst så det ganske lyst ut. Antall selskaper som gikk konkurs sank ganske markert måned for måned.

– Det ser ut til at det går bedre i næringslivet, sa kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode til DN i september etter tall for august som viste 12,5 prosent færre konkurser.

Vanskelig å forklare

Men nå viser konkurstallene stikk motsatt utvikling. I november i fjor gikk 460 selskaper over ende. Det har aldri før vært registrert like mange konkurser i november. Økningen fra 2016 var på 26 prosent.

I desember økte antall konkurser med hele 36,5 prosent sammenlignet med desember 2016. Økningen er særlig stor innen tjenesteyting og detaljhandel.

– Jeg sliter litt med å finne gode forklaringer, sier Per Einar Ruud.

– Nå er det riktignok litt tidlig å slå fast at dette er en klar tendens, men hvis dette er farten også inn i 2018, da er det jo litt skremmende. Basert på nedgangen i ledigheten og flere rapporter som viser at det går bedre for AS Norge, skulle en jo tro det ville påvirke konkurstallene positivt og ikke negativt, sier han.

– Overraskende og bekymringsfullt

Ruud tror strukturendringene innen handel og tjenesteyting kan forklare noe; med butikker og kjøpesentre som sliter mer på grunn av økt netthandel.

– Men det er likevel overraskende og bekymringsfullt at vi får en så sterk økning i antall konkurser mot slutten av året, sier han.

Frem til og med september lå konkurstallene godt under nivåene fra 2016. Det gjør de ikke lenger. For hele 2017 viser tallene kun en økning på 0,9 prosent. Det vil si at 4534 selskaper gikk konkurs i fjor. I tillegg ble 1585 selskaper tvangsavviklet. I sum blir dette 6119 selskaper, en økning på 1,6 prosent fra 2016.(Vilkår)

Derfor valgte Norwegian å invadere Argentina
Bjørn Kjos er fornøyd dersom han får nok penger til en bussbillett.
00:50
Publisert: