– Jeg har kjempet mot korrupsjon i 20 år. Fortsatt gjenstår mye arbeid, sier Herwig van Staa.
Den tidligere ordføreren i Innsbruck i Østerrike, nå Europarådets talsperson for korrupsjonssaker, veiver med armene. Han er på vei inn til møte i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) i Oslo for å utveksle tanker om korrupsjonsbekjempelse.

Norge er riktignok ingen «stormakt» hva gjelder korrupsjon, men falt på årets korrupsjonsindeks fra Transparency International fra femte til sjette plass. Listen toppes av Danmark, og også Sverige ligger foran Norge på listen.

I Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) innbyggerundersøkelse fra i år svarer oppunder 60 prosent at de tror det forekommer ulike former for korrupsjon i kommune og stat.

Nå håper van Staa på fornyet innsats.

Frykter sentralisering

Spesielt vil han til livs en oppfatning at all økonomisk urett skal bekjempes på statsnivå.

– Korrupsjon blir ofte brukt som et argument for sentralisering, noe som fører til svekket autonomi i distriktene. Derfor må det tas mer grep lokalt for å unngå at sentrale myndigheter bruker et slikt argument for å sentralisere oppgaver som tar for seg korrupsjon, sier van Staa.

I år har Europarådet gitt stipender til lokale pilotprogrammer med som jobber med transparens og politisk etikk i land som Armenia, Georgia, Moldova og Ukraina. Han mener initiativene er spesielt viktig i en tid der det merkes en økende misnøye mot offentlige institusjoner.

Van Staa sier noe av det viktigste er å slå bedre ring om varslerne.

–Vi trenger flere «whistleblowers». Kampen stanser opp uten varslerne, men fordi de ofte beveger seg utenfor regelverket når de varsler, må vi etablere et bedre regelverk for å beskytte dem.

Nye krav til varslingsrutiner

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland på korrupsjonsteamet i Økokrim sier at det er relativt få saker som har sitt utspring i at varslere tar direkte kontakt med politiet. Hun mener årsaken er sammensatt, men peker på at korrupsjonshandlinger gjerne har få utenforstående vitner, samt at påkjenningen av å melde fra av å melde sine kolleger oppover i systemet kan få mange til å vegre seg – spesielt på små steder der «alle kjenner alle».

Samtidig viser hun til at varslingsvernet ble styrket ved lovendring i sommer. Blant annet er alle virksomheter med fem eller flere ansatte pålagt å utarbeide varslingsrutiner, ifølge Arbeids- og sosialdepartementet. Innleide arbeidstagere skal også få utvidet varslingsvern.

Torsdag lanserte også Kommunesektorens etikkutvalg en oppdatert guide for ytringsfrihet og varsling til kommuner og fylkeskommuner. Det første etikkutvalget ble etablert etter korrupsjonssaken rundt Nedre Romerike Vannverk i 2007. I veilederen skriver utvalget at én av fire har oppgitt at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben.

Advarer mot naivitet

Leder Tora Aasland tror ikke Europarådets sentraliseringsbekymring er like akutt i Norge som i mindre demokratiske land. Samtidig tror hun kommunene må ta sin del av ansvaret for det norske fallet å korrupsjonsideksen.

– Vi må ikke ligge på latsiden selv om vi er blant de beste. Vi er kanskje litt naive og tror at alt er i sin skjønneste orden, men vi ser stadig nye tilfeller som viser det motsatte, sier Aasland, og nevner blant annet korrupsjonssaken fra Drammen tidligere i år, der 90 mistenkelige saker ble oppdaget ved byggesaksavdelingen i kommunen.

Hun understreker at Etikkutvalgets mandat ikke er å fortelle kommunene nøyaktig hvordan varslingssaker skal løses og at det finnes ulike løsninger. I Asker er det eksempelvis etablert et eget varslingssekretariat.

– Ytringsfriheten står sterkt, og det er viktig med en levende debatt. Saklig kritikk må tåles og lojalitet til arbeidsgiver er ikke alltid det samme som lydighet. I en fersk FAFO-undersøkelse ser vi at for mange kvier seg for å si ifra om kritikkverdige forhold, sier hun.

I veilederen, som tar for seg ytringsfrihet, retten til å varsle, rutiner og behandling av varsleren, er det lagt ved refleksjonsoppgaver og eksempler på varslingsskjemaer. Etikkutvalget håper den vil være nyttig i arbeidet mot det de kaller «åpne kommuner».

–Ingen må være redd for å bli straffet for å ha tatt til orde, sier Aasland. (Vilkår)

Norske Skog presenterer ny redningsplan
Styreleder Christen Sveaas i Norske Skog legger frem styrets plan for å berge selskapet.
04:28
Publisert: