Barnehagekjeden Læringsverkstedet har vokst i ekspressfart og har i løpet av de siste syv årene mer enn femdoblet omsetningen. I 2018 økte inntektene med rundt 800 millioner kroner, og endte på drøyt 3,5 milliarder.

Fjerde kvartal var imidlertid ikke mye å juble over for barnehagekjempen. Resultatet før skatt var på kun 5,5 millioner kroner, ned fra 25,9 millioner kroner i samme kvartal året før.

– Fjerde kvartal har vært utfordrende både i Norge og Sverige, og det er i tillegg påvirket av engangskostnader, skriver styret i kvartalsrapporten.

Engangskostnadene skyldes i hovedsak nødvendige organisasjonsendringer knyttet til den nye bemanningsnormen for barnehager.

– Hovedgrunnen til resultatfallet er økte personalkostander i både Norge og Sverige, skriver styret.

Krever flere ansatte

For å sikre at barnehager til enhver tid er tilstrekkelig bemannet har regjeringen innført en ny norm for minimumsbemanning som trer i kraft fra 1. august i år. De nye reglene kom etter kritikk særlig mot private barnehageaktørers bemanningspraksis.

Barnehagene ble blant annet kritisert for å ikke ha tilstrekkelig bemanning, bruke for mange vikarer, og sjonglere ansatte mellom ulike barnehager. Kampen for en bemanningsnorm fikk også drahjelp fra folkeaksjonen Barnehageopprøret.

Læringsverkstedet har allerede i 2018 startet å forberede seg på de nye reglene.

– De norske barnehagene har startet tilpasningen til den nye bemanningsnormen og dette har midlertidig skapt en ubalanse mellom inntekter og personalkostnader, skriver barnehagekjempen i rapporten.

Resultatet av dette er at selskapets driftsmargin faller til 5 prosent i kvartalet, sammenlignet med 7,4 prosent året før.

– Styret og ledelsen er ikke fornøyd med marginutviklingen i fjerde kvartal og har full oppmerksomhet på å normalisere marginene, skriver selskapet.

18.000 barn

På få år har ekteparet Randi Lauvland Sundby og Hans Jacob Sundby bygget opp Læringsverkstedet til å bli Norges største barnehagekjede. I Norge eier nå ekteparet 230 barnehager, med over 18.000 barn.

Dette utgjør mer enn en dobling over de siste tre årene, og det meste av veksten har kommet gjennom oppkjøp. I 2018 kjøpte Læringsverkstedet 30 nye barnehager i Norge.

I en epost til DN påpeker Hans Jacob Sundby at Læringsverkstedet de siste årene har hatt en lav resultatmargin på rundt 3,5 prosent, og at overskuddet går tilbake til driften av barnehagene.

– Vi er ikke tynget av bemanningsnormen. Vi ansetter personale i takt med gjeldende regelverk og tilskuddsnivå og styrer vår virksomhet med en lav margin som forblir hos barna. Alle pengene vi får fra staten går til å drive gode barnehager. Det er en glede, og ikke noe tyngende, skriver Sundby.

Høsten 2017 gjorde Sundby-familien også for alvor sitt inntog i Sverige og i løpet av noen hektiske måneder hadde Læringsverkstedet kjøpt opp tre store barnehagekjeder med totalt 74 barnehager og skoler. I løpet av 2018 har barnehagekjempen gjort tre mindre oppkjøp i Sverige.

Norlandia rammes også

Det er ikke bare Læringsverkstedet som hadde et tøft fjerde kvartal i barnehagesektoren.

Velferdskjempen Norlandia Health & Care Group la mandag frem sine resultater for fjerde kvartal. Selskapet leverte et underskudd på 3,3 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette er en betydelig nedgang fra et overskudd på 140,7 millioner kroner i samme kvartal året før.

Selskapets barnehagevirksomhet bidro til å dra ned resultatet. Denne virksomheten fikk et driftsresultat på 1 million kroner i fjerde kvartal, ned fra 17 millioner i samme kvartal året før.

– Barnehagedivisjonen leverte svake resultater i fjerde kvartal, hovedsakelig på grunn av lavt belegg i et sesongmessig utfordrende kvartal, skrev Norlandia i sin resultatrapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Færre studenter enn før tør å rekke opp hånden
01:40
Publisert: