Industrieier og skipsreder Kristian Siems holdingselskap Siem Industries gikk på et tap på rundt 300 millioner kroner i fjor.

Det er en betydelig forverring fra året før, men kanskje mindre enn man skulle forvente i lys av den kraftige oppbremsingen i offshoremarkedet, der Siem er en storaktør.

Offshore-milliard

Til tross for lav aktivitet og labre rater tjener Siem Offshore penger. Virksomheten, med 40 offshorefartøy og over 1250 ansatte, hadde også ved årsskiftet en ordrereserve på over seks milliarder kroner.

I fjor tjente offshoreselskapet nærmere én milliard kroner på driften før skatt og avskrivninger (ebitda), mens nettoresultatet for aksjonærene var på rundt 140 millioner kroner. Som for resten av bransjen har også skipsverdiene falt.

I 2018 ble disse for Siem Offshores del skrevet med over en halv milliard kroner. Kontantstrømmen stiller imidlertid Siem i en særklasse.

Unngått tap

I et aksjonærbrev i årsrapporten til Siem Industries offentliggjort torsdag, påpeker styrelederen offshorevirksomhetens særstilling.

«Den samlede gjelden er blitt redusert hvert år i løpet av de siste fire års markedsnedgang. (..) Siem Offshore er blant få selskaper innen offshoresektoren der bankene ikke har vært nødt til å ta utlånstap», skriver Kristian Siem.

Det er derfor kanskje ikke overraskende at Siem igjen har sagt seg villig til å se på konsolideringsmuligheter med det kriserammede og gjeldstyngede offshorerederiet Solstad Farstad, som er dominert av Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen.

Siem tapte slaget om Farstad i 2017, men gitt markedsutviklingen siden, kan han bli stående som den som vant kampen.

Kritiserer bankene

Siem påpeker at bankenes nedskrivning av gjeld, spesielt gjennom amerikanske konkursbeskyttelsesprosesser (chapter 11) har gitt enkelte konkurrenter fordeler og forstyrret konkurransebildet ved å gi disse selskapene lavere kapitalkostnader.

Han er imidlertid trygg på at Siem Offshore kan fortsette å nedbetale gjelden via inntekter fra driften. Siem er mindre trygg på beslutningsprosessene i bankene.

«Våre bankforbindelser er generelt støttende og takknemlig for våre grep i disse vanskelige tidene. Men, bankverden er blitt sterkt påvirket av det regulatoriske miljøet. Utsettelser og unødvendig økning i risiko skapes av ubesluttsomme og lange beslutningsprosesser i bankene. Dette er hverken til hjelp for låntagerne eller bankene selv, spesielt i disse utfordrende tidene», skriver han.

Sterk under vann

Industrieieren er også en betydelig oljeserviceaktør som største eier av undervannsentreprenør Subsea 7. Selskapet har en markedsverdi på over 30 milliarder kroner og virksomhet i 33 land med 11.000 ansatte.

Tross i at denne virksomheten heller ikke er upåvirket av et svakere marked, tjente Subsea 7 rundt 1,5 milliarder kroner netto av en omsetning på over 35 milliarder kroner i 2018. Samtidig var ordreboken ved årsskiftet på over 42 milliarder kroner, mens selskapets kontantbeholdning var på solide 6,6 milliarder kroner.

Siem viser til at virksomheten har vært igjennom en kostnadsmessig hestekur og skjerpet fokus på prosjektgjennomføring. Samtidig har Subsea 7s strategiske oppkjøp samt partnerskapet med den fransk-amerikanske oljeservicekjempen Schlumberger bidratt til å senke kostnadene og til å ta markedsandeler.

«Aktivitetsnivået og prisingen fortsetter å være påvirket av oljeprisfallet som inntraff i 2014 og utsettelsene av offshoreprosjektet som fulgte. Bransjen har respondert på lavere inntjening med en rekke tiltak for å redusere samlede utviklingskostnader. Kombinert med en kraftig bedring for oljeprisen fra en bunn under 30 dollar fatet, er økonomien i feltutvikling igjen sterk. Aktiviteten offshore ventes å ta seg opp med den farten som ledetiden for offshoreinstallasjonene krever», skriver Siem.

Tysk blylodd

Siem Industries er også inne i det hardt pressede skipsverftet Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) i Tyskland, som tapte over en milliard kroner etter skatt i 2018. Verftet hadde ved årsskiftet en ordrereserve på rundt 8,4 milliarder kroner og 700 ansatte.

Siem, som bidro til å redd verftet fra konkurs i 2014, mener imidlertid forutsetningene, lokale långivere og statlige garantier, ikke lenger er til stede. Siem Industries har som følge måtte bidra med betydelige midler til virksomheten.

Verftet foretok dertil en rettet emisjon i første kvartal 2019, som reduserte Siems eierandel til 24 prosent. Skipsrederen lar det skinne gjennom at verftet fortsatt står på kanten av stupet, og definerer det som «ikke kjernevirksomhet».

«Intensjonen har alltid vært at verftet skulle fungere som en selvstendig virksomhet basert på ordreboken, skipsfinansiering og fremtidig lønnsomhet. Den sterke konkurransen innen verftsindustrien globalt krever at FSG leverer overlegen effektivitet og kvalitet for å overleve», skriver Siem.

Siem Industries rapporterer et tap på 46 millioner dollar etter skatt for 2018, omkring 400 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 13 millioner dollar etter skatt i 2017. Selskapet har som policy å reinvestere eventuelle overskudd i virksomheten. Forrige utbytte var i 2015. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.