Subsea 7 la frem resultatene for andre kvartal onsdag. Undervannsentreprenøren fikk et justert driftsresultat før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger (ebitda) på 340 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner, i andre kvartal. I andre kvartal i fjor var justert ebitda på 280 millioner kroner.

Dette er over forventningene som var på 243 millioner dollar, ifølge estimer innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Omsetningen var også høyere enn forventet. Subsea 7 legger frem en omsetningen på 1022 millioner dollar, mot ventede 977 millioner. 

Driftsresultatet var på forhånd ventet til 140 millioner dollar for andre kvartal, men dette endte langt over anslagene på 235 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner.

Styrket posisjonen i Midtøsten

Konsernsjef Jean Cahuzac i Subsea 7 sier at selskapet har gjennomført sin vekststrategi det siste året ved å gjennomføre to større oppkjøp.

–Vi har hatt en signifikant fremgang i vår strategi om å vokse og styrke selskapet. To nøkkel-oppkjøp ble gjennomført i løpet av første halvår: Seaway Heavu Lifting og EMAS Chiyoda Subsea (ECHS). Oppkjøpene våre fra visse selskaper i ECS har i juni styrket posisjonen i Midtøsten, sier Cahuzac.

I kvartalsrapporten opplyses det at den operasjonelle virksomheten har vært sterk. Rapporten viser til at aktive fartøy var i 77 prosents drift, opp 12 prosentpoeng fra første kvartal. Dette skyldes primært høyere aktivitet i Nordsjøen og i Brasil.

Kan ikke forvente like gode marginer

Cahuzac forklarer videre at selskapet ikke venter å oppnå en like sterk driftsmargin som andre kvartal fremover.

– Den gode gjennomføringen og fokuset på kostnadseffektivitet har frembragt enda et kvartal med ypperlige resultater. Vår justerte ebitda-margin overgikk forventningene, ettersom prosjektene våre gikk bra, og vi kontrollerte kostnadene. Nå som prosjektsammensetningen er i utvikling, forventer vi ikke å beholde denne eksepsjonelle driftsmarginen. Vårt lavere mål for helårsmarginene holder seg uendret, sier Cahuzac.

Citi: Høye resultater, men færre prosjekter

Den amerikanske storbanken Citi skriver i en rapport onsdag at Subsea 7 ved de siste kvartalsrapportene har levert sterkere resultater enn Citis og andres estimater. Selv om bare omsetningen var fem prosent høyere enn Citis estimater, var resultatene høyere som følge av:

«Sterkt gjennomføringsevne, lavere kostnader og raske betalinger på fullførte prosjekter». Citi skriver at dette har vært en trend for Subsea 7 de siste årene.

Videre skriver Citi at det kan virke som at flere av de store kontraktene til oljeserviceselskapet går mot slutten, siden Subsea 7s kontantstrøm på 825 millioner dollar var lavere enn ventet. Citi skriver derfor at det gjenstår å se hvorvidt selskapet klarer å skaffe nok prosjekter i et «utfordrende offshoremarked, der prosjektaktiviteten fortsetter å undergå markedsforventningene».

Børsoppgang

Etter de sterke resultatene fra entreprenørselskapet onsdag morgen, steg Subsea 7 – aksjen med om lag seks prosent ved børsåpning.(Vilkår)

Sauseskolen: Saus Vierge
Saus Vierge til fisk
00:59
Publisert: