Det er en av Norges rikeste familier som tirsdag legger frem resultatet for fjoråret. Over 15 milliarder kroner i verdier styres fra sentrum av Kristiansand. I dag forvaltes milliardverdiene i Rasmussen Gruppen av Dag Rasmussen. Det var Dag Rasmussens bestefar som startet det hele for over 80 år siden. Lenge var shipping hovedvirksomheten, men de siste tiårene er formuen spredt på tre områder; finansielle plasseringer, shipping/offshore og eiendom.

– Det var min far som startet prosessen med å diversifisere. Vi har gjort det samme som mange andre shippingfamilier, sier Rasmussen.

Milliard pluss til milliard minus

Det svinger i finans. Det er Rasmussen-familien et godt eksempel på. I 2017 tjente familieselskapet Rasmussengruppen 950 millioner kroner på den rene forvaltningen av aksjer og obligasjoner. I fjor ble det imidlertid et like stort minusresultat – 927 millioner i tap på forvaltningen.

– Det er ikke noe hyggelig, sier Dag Rasmussen (50) når Dagens Næringsliv møter han på styrerommet til familieselskapet i sentrum av Kristiansand.

– Et stygt tap, legger han til.

Flere store enkeltinvesteringer gikk gal vei. Verst er investeringen i telekomselskapet ICE Group der Rasmussens aksjer ble nær 570 millioner kroner mindre verd i løpet av fjoråret. Og så langt i år er utviklingen enda verre. Nye 300 millioner kroner er tapt.

– Det er veldig skuffende. De trengte penger i et vanskelig aksjemarked og satte kursen meget lavt i emisjonen for å være sikre på å få inn nødvendig kapital, sier Rasmussen.

Det er et lite halmstrå for Rasmussen at noe ser ut til å gå greit for ICE Group.

– Det meste går etter planen når det gjelder den underliggende driften, sier han.

Et nesten like stygt tap er gjeldsporteføljeselskapet B2Holding. Der var tapet 385 millioner kroner ved årsskiftet. Litt hyggeligere var salget av aksjene i Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling. Der kunne Rasmussen bokføre en gevinst.

– Det var perfekt timing, men skyldtes vårt behov for kapital som vi skulle videreinvestere, sier Rasmussen vel vitende om at Borr-aksjen har falt kraftig de siste månedene.

Vi traff godt

Tapene i finans er den store nedturen i år.

– Resultatet fra de finansielle investeringene ødela resultatet i fjor. Men de andre områdene har hatt en god utvikling, sier Rasmussen.

De to andre forretningsområdene, shipping/offshore og eiendom, bidro til et samlet resultat før skatt for Rasmussengruppen på 344 millioner kroner i 2018.

Ikke minst kan konsernet glede seg over en enorm gevinst på seismikkselskapet Shearwater. Rundt tre milliarder kroner har Rasmussengruppen investert i selskapet.

– Vi traff godt. Utviklingen var bedre enn vi så for oss. Dersom seismikkmarkedet kommer tilbake til et normalnivå, vil det sprute penger inn i Shearwater-kassen, sier Rasmussen om selskapet som ble etablert da store deler av verdens seismikkflåte lå i opplag. Rasmussengruppen har hittil ikke bokført mer enn rundt en halv milliard kroner i urealisert gevinst på investeringen. Men den virkelige verdien av aksjeposten på nær 65 prosent av selskapet er betydelig høyere. Trolig har Rasmussengruppen en urealisert gevinst på flere milliarder kroner

– Vi antar det er en betydelig verdiøkning, er alt Rasmussen vil si om investeringen som trolig blir børsnotert i løpet av året.

Tre milliarder merverdi i eiendom

Det er gjennom Oslo-baserte Avantor Rasmussengruppen investerer i eiendom. 772 millioner kroner ble resultatet fra eiendom i fjor. Det største enkeltbidraget var en gevinst på 600 millioner kroner fra salg av eiendom i Nydalen hvor Oslo kommune brukte forkjøpsrett.

– Det var en fantastisk gevinst, sier Rasmussen.

I år har Rasmussengruppen tatt et utbytte på 1,2 milliarder kroner fra Avantor. Det er mer enn Rasmussengruppen opprinnelig ga for selskapet i 2003. Til sammen eier Rasmussengruppen gjennom Avantor eiendommer som er bokført til rundt fem milliarder kroner. Men trolig er det merverdier på minst tre milliarder kroner i porteføljen om en legger til grunn en yield, leieinntekter i forhold til markedsverdi, på rundt fem prosent.

Den bokførte egenkapitalen ved årsskiftet i konsernet var på vel 13 milliarder kroner. Vel 1,2 milliarder kroner var plassert i bank. Aksjene i Rasmussengruppen eies av Einar Rasmussen og hans barn, og Einar Rasmussens søster Rannfrid Rasmussen. Einar Rasmussen-grenen kontrollerer rundt to tredjedeler av aksjene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.