Onsdag kommer det nye tall for prisstigningen i Norge.

Valutamarkedet følger nøye med på tallene, og avvik fra forventningene kan få store utslag for kronen.

Kjerneinflasjonen, utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer, er av konsensus ventet å stige fra 1,0 prosent i november til 1,2 prosent i desember. Norges Bank har et anslag på 1,3 prosent.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror dette er for svakt. Han venter en kjerneinflasjon på 1,4 prosent i desember.

– Har vi rett, er det duket for sterkere krone, sier Bruce.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. (Foto: Nicklas Knudsen)

To faktorer

To faktorer preget prisutviklingen i desember, ifølge sjefanalytikeren.

– I 2016 var det ganske kraftige priskutt på matvarer før jul. Mitt inntrykk er at dette ikke har vært tilfelle i 2017. Samtidig har det vært et bra løft i prisene på flybilletter, sier Bruce.

Han understreker at dette er mer midlertidige forhold. Bruce viser til at kronen svekket seg med over seks prosent gjennom 2017.

– Det tilsier et halvt prosentpoeng høyere inflasjon fremover og vi deler Norges Banks syn om at vi vil se inflasjon i overkant av 1,5 prosent i først halvår i år, skriver han i en morgenrapport onsdag.

Når kronen svekker seg, blir norske importører stående overfor høyere priser.

– Det tar alltid litt tid fra kronen svekker seg til prisene justeres. Importørene vil gjerne se om dette er varig. Nå tror jeg vi er der, men da må vi huske at dette også er Norges Banks prognose, sier sjefanalytikeren.

«Lite løft»

Bruce tror derfor ikke på noen kraftig og langvarig styrking av norske kroner med det aller første.

– Da må vi få tall som viser at faren for en bolignedtur er over eller nye signaler om at Norges Bank løfter rentebanen, sier Bruce.

– Hvor stor kronestyrkelse venter du på onsdag?

– Vi kan få et lite, varig løft på inflasjonstallet. Samtidig har kronen styrket seg ganske mye fra rett før jul. På kort sikt tror jeg mye av potensialet for kronestyrkelse er tatt ut, svarer han.

I tråd med markedet, tror DNB Markets på en kjerneinflasjon på 1,3 prosent i desember.

– Et sterkt inflasjonstall kan gi støtte til kronekursen som har sett økt appetitt inn i nyåret, skriver valutaanalytiker Marit Øwre Johnsen i DNB Markets i en morgenrapport fra meglerhuset.

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem konsumprisindeksen (kpi) onsdag morgen klokken 08.00.

Mandag morgen koster én euro 9,69 kroner. (Vilkår)

Fem kontroversielle youtube-stjerner
YouTube-stjernen Logan Paul beklager at han la ut en video av et japansk selvmordsoffer. Filmen ble sett seks millioner ganger før den ble slettet.
01:33
Publisert: