Arne Vaagen er bondesønnen fra Vinje i Telemark som gjorde kometkarriere innen finans. Han har tidligere vært meglersjef for Alfred Berg, men forlot meglerhuset i 1999 for å etablere det aksjebaserte hedgefondet Futuris Asset Management fra Stockholm.

Det gjorde han veldig godt, veldig lenge.