Kryptopionér Sturle Melvær Sunde (48) i Florø er blant Norges største vekslere av bitcoin. Han driver handelsplattformen Sunde Bitmynthandel, og opplyser at omsetningen her kan komme opp i flere hundre millioner kroner i de travleste månedene, mens det i rolige måneder bare er en brøkdel av dette. Ifølge Finanstilsynet er selskapet organisert som et enkeltpersonforetak uten ansatte, og det er Sunde selv som utfører alle arbeidsoppgaver.

Sunde har en historikk med å bli kastet ut av banker, som frykter risiko for brudd på lovene om hvitvasking og terrorfinansiering. Sunde har klaget disse sakene inn, og han har flere ganger vunnet frem i Finansklagenemnda.

Hvitvaskingskontroll

Nå har Finanstilsynet kommet med kritikk og gitt flere pålegg om retting mot Sunde, nettopp etter påstått manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Tilsynet mener blant annet at Sunde ikke har på plass systemer som muliggjør raske svar til tilsynsmyndigheten, ikke slik som i dag der hver kunde må gjennomgås manuelt. Finanstilsynet stiller også spørsmål ved om andre opplæringstiltak burde vurderes, herunder ytterligere opplæring i tilknytning til spesifikke krav som fremgår av lov og forskrift.

Sunde Bitmynthandel er Sundes enkeltpersonforetak uten ansatte, men Sunde skal ifølge opplysninger gitt til tilsynet være i gang med ansettelse av en hvitvaskingsansvarlig med relevant erfaring, samt ha inngått avtale om kurs og sertifisering.

Tilsynet mener også det mangler en risikovurdering med hensyn til hvitvasking og terrorfinansiering, og beskriver den som foreligger som «kort og overfladisk». «Blant annet er risikoen ved ulike kunder, kundegrupper og geografi kun vurdert ut fra alder fordelt på kategoriene «unge», «middelaldrende» og «eldre», samt PEP og utenlandske kunder, skriver Tilsynet.

Finanstilsynet er heller ikke tilfreds med at foretaket, altså Sunde, opplyser at enkelte prosesser «sitter i hodet» og ikke er nedfelt skriftlig.

Finanstilsynet har fattet følgende vedtak om pålegg om retting:

  • Foretaket må utarbeide en risikovurdering som identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, produkter og kundeforhold, type kunder, kundegrupper og geografiske forhold.
  • Foretaket må omarbeide rutinene slik at de overholder alle relevante plikter som følger av hvitvaskingsregelverket. Dette omfatter skriftliggjøring av arbeidsprosesser som i dag ikke er dokumenterte, herunder rutiner for metodikken bak risikoklassifiseringen av kunder og rutiner i tråd med kravene til identifisering av reelle rettighetshavere og kravene til gyldig legitimasjon.
  • Dersom foretaket fortsetter utkontrakteringen av kundetiltak, må det inngå en skriftlig ukontrakteringsavtale i henhold til hvitvaskingsloven som sikrer muligheten til å kontrollere at oppgavene utføres i henhold til hvitvaskingsregelverket og foretakets rutiner, samt sikrer tilsynsmyndigheten nødvendig tilgang ved gjennomføring av tilsyn

Frist for gjennomføring av pålegget er satt til 1. mars 2022.

Skal ordne opp

Sunde legger seg flat, og sier til DN at han er i ferd med å omorganisere virksomheten, og at han vil ha etterkommet påleggene når omorganiseringen er fullført.

– Jeg skal lansere en ny handelsplattform i sammenheng med at jeg flytter handelen over i selskapet Bitmynt as til nyttår. Jeg regner derfor med å ha ordnet opp i punkt to og tre innen 1. januar. Det første, som går på risikovurdering knyttet til egen virksomhet, blir klart innen fristen, som er 1. mars, sier Sunde.

Over nyttår vil Sunde Bitmynthandel avvikles, og all kryptohandel vil foregå via Bitmynt as. Sunde har også opprettet et annet selskap, Sikring, drift og utvikling as, som skal stå for utvikling og drift av handelsplattformen. Hvert av de nye selskapene har to ansatte, ifølge Sunde.

Sunde har ingen planer om å motsette seg påleggene, men sier det er flere ting han anser for å være «pirk».

– Det er tilfeller der jeg har inngått separate avtaler mellom Bitmynt as og leverandører. Det gjorde jeg bare for å få det formelle i orden, men det godtok ikke Finanstilsynet, fordi avtalen formelt sett skulle vært gjort med Sunde Bitmynthandel. Men også dette kommer vi til å rydde opp i, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.