Laco as endte i fjor med et underskudd før skatt på 2,6 milliarder kroner. Tapet er sterkt preget av selskapets investeringer i offshorerederiet Dof, som hadde nedskrivninger på 4,2 milliarder kroner.

«Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen og må konstatere at virksomhetsområdet innenfor offshore, som forventet, har erfart vanskelige markedsforhold også gjennom 2019», skriver styreleder Helge Møgster i styrets beregning.

Styret understreker at det er en langsiktig eier innen offshore.

«Offshore-satsingen har vi ikke lykkes med, det beklager vi, men Laco as vil fortsatt være engasjert i arbeidet med å gjenreise verdier innenfor dette området».

Bedre for sjømat

Laco as er selskapet hvor familien Møgster i Austevoll har samlet sitt eierskap. Familien har store eierposter i offshoreselskapet Dof og sjømatselskapet Austevoll Seafood, som begge er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet for Laco viser altså et underskudd før skatt i fjor på 2,6 milliarder kroner i fjor, mot et overskudd året før på 3,6 milliarder.

Mens offshore trekker kraftig ned, går det bedre innen sjømat.

«Sjømatdelen vokser gjennom 2019 og viser en positiv utvikling gjennom driftsåret», skriver styret.

Austevoll Seafood hadde en omsetning på 23,3 milliarder kroner, og et resultat på 4,3 milliarder før skatt i 2019. Det er noe svakere enn i 2018, opplyser Laco.

Men til tross for et godt år for sjømat, endte altså konsernet kraftig i minus på grunn av offshorevirksomheten.


resultat/Laco as (konsern)

Tall i millioner kroner

Fortsatt tøft i 2020

De tøffe tidene har fortsatt for Laco i år, ifølge årsberetningen. Spesielt er Dof rammet:

«De uforutsette hendelsene i 2020, inkludert en betydelig svekkelse av norske kroner, har hatt en betydelig negativ innvirkning på konsernets resultat og balanse i løpet av første kvartal 2020. Parallelt har kollapsen i oljeprisen ført til et fall i skipene sine verdier.»

For fiskerivirksomheten til Laco har koronautbruddet hat en merkbar negativ effekt, blant annet er de globale verdikjedene påvirket. Men samtidig understreker konsernet at «verdens befolknings behov for mat er ikke endret».

Avslutningsvis skriver styret at styret ser positivt på arbeidet og mulighetene med å videreutvikle konsernet i årene som kommer.

«Vi presiserer likevel at usikkerheten fortsatt er stor og forutsigbarheten i markedsforholdene, etter vår oppfatning, er mindre enn det vi har erfart de senere år, det er derfor stor usikker i vurderingen av fremtidig utvikling».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.