Etter ti år som oljeanalytiker i SEB Enskilda og Handelsbanken, sluttet Arnstein Wigestrand (60) i 2010 for å begynne for seg selv. 

Nå er det laks og ikke olje det går i, for den anerkjente oljeanalytikeren.

Gjennom sine to heleide investeringsselskaper Haukeli Invest og Haukeblikk, fikk Wigestrand nemlig et samlet resultat på 20 millioner kroner før skatt i fjor. Mesteparten skyldes realiserte verdipapirgevinster.

Opplysninger fra DNs aksjonærregister viser blant annet at Wigestrand solgte aksjer i John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest i fjor. Sammenlignet med beholdningen inn i året, reduserte hans to investeringsselskaper beholdningen fra totalt 200.000 Marine Harvest-aksjer til under 50.000 aksjer. Ved årsskiftet satt han dermed med aksjer som med mandagens kurs er verdt nesten 6,5 millioner kroner i Marine Harvest.

Wigestrand satt ved årsskiftet også på aksjer i et annet oppdrettsselskap, Grieg Seafood, til en verdi i dag på fire millioner kroner, samt mindre aksjeposter i Pareto Bank og Protector Forsikring.

Wigestrand ønsker ikke å kommentere resultatene, eller at han nå tjener penger på Norges andre viktige næring: lakseindustrien. 

– Jeg har ingen kommentarer til hverken hva jeg investerer i, eller hvordan jeg tenker, sier Wigestrand.

I årsberetningen skriver han:

«Selskapet forventer en positiv drift for 2017.»

Wigestrand var litt mer snakkesalig da han sluttet i SEB Enskilda i 2010. Da sa han til DN:

– Det jeg gleder meg mest til er å slippe å være så til de grader fokusert på selskapers kvartalsvise resultatrapportering. Det er blitt så mange kortsiktige faktorer i disse markedene, mens jeg har mest lyst til å bruke tid og krefter på de lange linjene.

Han la til:

– Jeg skal ikke investere selv og gjør ikke dette for å bli rikere. Hadde penger vært motivasjonen, skulle jeg fortsatt i Enskilda, sa han.

Haukeli Invest og Haukeblikk sto oppført med en samlet egenkapital på 39,2 millioner kroner ved årsskiftet. Den tidligere oljeanalytikeren var ved nyttår ikke oppført med noen investeringer innen oljesektoren.(Vilkår)

Syr egen kjole til slottsmiddag
For å få avbrekk fra stortingsproposisjoner syr avtroppende stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) sine egne klær til hverdag og fest.
01:56
Publisert: