Myndighetene har det siste året tatt grep for å begrense nordmenns tilgang på forbrukslån. 1. juli gikk gjeldsregisteret på lufta, noe som medfører at forbrukslånsbankene i større grad får informasjon om folks reelle gjeld.

Halvannen måned tidligere trådte forskriften om forsvarlig utlånspraksis i kraft. Med det la ingen demper på Axo-resultatene for 2018.

Selskapets resultat før skatt steg med 160 prosent, og årsresultatet endte på 61,5 millioner kroner.

For et knapt år siden tiltrådte den tidligere Uber Norge-sjefen Carl Edvard Endresen som daglig leder i Axo asa, eierselskapet til låneformidleren Axo Finans, der han bekler styreledervervet.

– Vi har hatt en sterk utvikling. 2017 var et hvileskjær for oss. Men i 2018 fikk vi igjen for de operasjonelle grepene vi har tatt. Vi har hatt rask vekst i Sverige, sier Endresen om ekspansjonen som startet i 2013/2014. Nå står Finland for tur.

Regnskapet viser at Axo formidlet lån for 246,3 millioner kroner i 2018. 204,4 millioner av dette var lån i det norske markedet.

Selv om myndighetenes grep gjør det vanskeligere å ta opp forbruksgjeld og refinansiere kredittkortgjeld, mener Endresen at det er positive ting å trekke frem.

– Folk får øynene opp for at agenter som oss gjør en viktig jobb. Det er vanvittig stor forskjell på renter. Det er mye å spare på å hente inn flere tilbud. Det kan være opptil åtte prosentpoeng forskjell.

Endresen slår et slag for å refinansiere kredittkortgjeld.

Regnskapet for 2018 viser at norske Axo Finans as fikk et resultat på 53 millioner kroner som i hovedsak stammer fra provisjon knyttet til formidling av lån. Det svenske Axo Finans AB leverte et resultat på nærmere 11 millioner kroner.

Flere får nei

Da årsrapporten ble forfattet i april trodde Axo på fortsatt vekst, tross de nye reglene. Nå fire måneder etterpå er tonen en annen.

– De nye reglene rydder opp, sier Endresen.

– Heldigvis fører de til at flere som ikke bør få lån får avslag i første runde. De nye begrensningene er egentlig en positiv ting, spesielt gjeldsregisteret. Man kan si det er kommet litt sent. Men det er et element som både forbrukere og banker tjener på i lengden. Og det er helt klart et marked for agenter som oss selv etter at det er kommet på plass.

– De nye reglene vil profesjonalisere agentmarkedet. Likheten med drosjemarkedet er at det er en bransje hvor det kreves en viss opprydning. De grepene myndighetene har tatt kunne vært enda mer treffsikre, men de har hatt den tilsiktede effekten, sier han.

Venter konsolidering

Endresen er vant til å jobbe i en utskjelt bransje. De fire årene han var leder for Uber Norge utfordret han den tradisjonelle taxinæringen. Når er det låneagentenes tur. Han tror det kan bli en avflating i bransjens omsetning, noe som kan bidra til en del konsolidering.

– 2019 blir et omstillingsår for hele bransjen. Både forbrukslånsbankene og låneagentene, sier han.

For Axos del er mer enn 80 prosent av omsetningen refinansiering.

For 2018 satt Axo igjen med 61,4 millioner kroner etter skatt. 21,4 millioner kroner sluses til egenkapital for å gi muskler til internasjonal ekspansjon. De siste 40 millionene gikk til eierne som utbytte.

Største eier er gründer Stig Arff som eier mer enn 54 prosent av selskapet. Det gir en utbytteutbetaling på nesten 22 millioner, som også Endresen får ta del i utbyttet.

Da han kom inn som sjef kom han også inn på eiersiden med fem prosent av aksjene. Det innebærer at han får to av de 40 millionene selskapet betalte ut.

– Har du noe kommentar om utbyttet?

–Jeg er fornøyd.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stig Arff og de andre Axo-eierne delte et utbytte på 40 millioner kroner etter et eventyrlig 2018 der selskapets resultat vokste 160 prosent.
Stig Arff og de andre Axo-eierne delte et utbytte på 40 millioner kroner etter et eventyrlig 2018 der selskapets resultat vokste 160 prosent. (Foto: MJS/SOLARPIX.COM)