Det statlige venturekapitalfondet Investinor sto i høst i akutt fare for å bli vingeklippet. Fondet har gått med store tap, samlet sett på 650 millioner kroner fra 2008 til 2014, og regjeringen ønsket å endre dets oppgaver og trekke tilbake 1,25 milliarder kroner fra fondet.

Men resultatene er blitt bedre. 

– Vi hadde 60 millioner kroner i resultat før skatt i 2015 og doblet til 122 millioner i 2016. Og med et veldig spennende potensial for 2017 tror jeg vi fortsetter den positive kurven, sier Jensen, som tok over ledervervet i høst. 

Investinor investerer i norske oppstartsselskaper. 

Til vurdering

Tilbaketrekkingen av kapital ble stoppet i budsjettforhandlingene, men fondets videre rolle er fremdeles oppe til diskusjon. 

– Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av venture-kapital i Norge, og om en gjennomgang og vurdering av Investinors mandat og rolle. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Lars Jacob Hiim i en epost.

Han understreker at fremgangen er bra både for Investinor, staten og ikke minst for selskapene i Investinors portefølje.

Vinnerinvesteringene

Overskuddet er regnet ut gjennom en vurdering av verdien på de 35 selskapene Investinor har investeringer i. Dette er en komplisert øvelse, innrømmer Jensen, men han sier Investinor også har brukt eksterne aktører for å prise mange av selskapene der det ikke har vært ferske emisjoner som gir markedspris.

Han vil ikke gå ut med eksakte prisvurderinger, men trekker frem noen selskaper som har bidratt.

Investinor har lenge vært storaksjonær i mikroradarselskapet Novelda, som i 2016 hentet 100 millioner kroner, og Investinor fulgte opp sin eierandel på 26 prosent. Han nevner også at de er storeiere i BerGenBio, samt Robotic Drilling Systems.

– Robotic Drilling System har levert sin første kommersielle kontrakt og fått en god utvikling gjennom 2016. De robotiserer boredekket på rigger og er verdens første leverandør av denne typen systemer, sier han.

Han nevner også Ziebel, som har fått et kommersielt gjennombrudd for sine tjenester for landbaserte oljebrønner.

Jensen trekker dessuten frem Numascale, som utvikler en serverdatabrikke, og der Investinor har vært med siden 2009.

– De muliggjør analyser av veldig store datamengder i sanntid og har fått en kontrakt for å utvikle en dedikert databrikke for en av de største aktørene, sier Jensen.

Håper på «J»

Jensen sier Investinors tap særlig var knyttet til satsing på den første bølgen selskaper innen fornybar vind- og solenergi, som gikk gjennom en kraftig nedgang i årene etter finanskrisen. Jensen mener venturefond ofte følger en «j-kurve», der svak start følges av vekst hvis noen av selskapene i porteføljen lykkes skikkelig. Han skulle gjerne sett at bunnen ikke hadde vært så dyp, men mener resultatene de siste to årene viser at staten kan drive venturekapitalinvesteringer på kommersielle vilkår. 

Han tror verdiene i flere selskaper kan bli synliggjort i år.

– Det kan bli to børsnoteringer i år, og vi ser at det også er andre former for verdirealisering eller salg som kan komme, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.