Det familieeide entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) har slått seg opp på bygging av veier og tunneler for gruveindustrien og gruvedrift. Det er Nord-Norges største entreprenør med flere enn 1000 ansatte. Fjorårets resultat var det verste i konsernets historie med et resultat før skatt på minus 474,5 millioner kroner. Konsernet tror det overlever, men er klar på at problemene er store.

– Imidlertid viser styret til de alvorlige utfordringene som er redegjort for i styrets beretning, heter det.  

Fjorårsregnskapet viser at konsernets egenkapital ble mer enn halvert fra 885 til 437 millioner kroner i fjor. 

– Vi så at malmprisene falt, samtidig som oljeprisen datt nedover, og at dollaren styrket seg såpass som den gjorde. Da skjønte vi at det kunne bli dårlig, sier konsernsjef og aksjonær i den familieeide bedriften, Frode Nilsen.

Det var motvind fra flere hold:

  • Selskapet gikk 271 millioner kroner i minus i fjor på selve driften. Holdes en nedskrivning av en gruvetunnel (såkalt borort) på 59 millioner kroner utenfor, er underskuddet ti ganger så stort som året før. 
  • Styret sliter med å få betalt fra byggherrene, og har blant annet et krav på 386 millioner kroner på Røssåga-prosjektet for Statkraft. Alle kostnadene er tatt, mens det bare er inntektsført 20 millioner kroner. 
  • Selskapets eierandel i rubingruveselskapet true Gems Grennland på Grønland er skrevet ned med 51 millioner kroner etter at selskapet gikk konkurs. 

Sliter med byggherrene

– Selskapets finansielle stilling har svekket seg, og likviditeten vil være meget stram fremover inntil virkningene av bedre drift, redusert kapitalbinding, samt avhendelse av aktive blir realisert, skriver styret i beretningen.

Gruve og tunell virksomheten er to områder hvor LNS har møtt motgang.
Gruve og tunell virksomheten er to områder hvor LNS har møtt motgang. (Foto: LNS)

Leonhard Nilsen & Sønner har hatt en formidabel vekst de seneste årene. Nilsen tror det fortsetter i år, godt hjulpet av den islandske virksomheten.

– Vi ser at det er jo veldig tøft i entreprenørbransjen å få nye oppdrag, men vi har hatt en ganske stor ekspansjon på Island, så det oppveier på langt nær at vi får nedgangen i Norge, sier han.

Banken på banen

Leonhard Nilsen & Sønner er i brudd med sin avtale med hovedbankforbindelsen DNB, og har fått en midlertidig lettelse ut året. Det ble inngått en ny finansieringsavtale med banken i mars. Selskapet hadde en samlet gjeld til kredittinstitusjoner på over 1,2 milliarder kroner ved inngangen til året mot 882 millioner kroner året før. 

– Vi har en positiv og god dialog med vår bank, sier Frode Nilsen.

Selskapet arbeider nå med banken for å refinansiere virksomheten og styrke den finansielle posisjonen. Dette kan også innebære salg av eiendeler eller deler av konsernets virksomhet.

LNS har i samråd med DNB også igangsatt tiltak for å redusere valutarisiko. Selskapet hadde ved årsskiftet et samlet urealisert tap på dollarterminer på 117 millioner kroner, i tillegg til et urealisert tap på valutabytteavtaler på 83 millioner kroner. Av dette ble 119 millioner kroner bokført i regnskapet for i fjor, mens resten er potensielle tap fremover. 

Ifølge Nilsen ser resultatene bedre ut i år. 

– Vi har til nå i år et bedre resultat enn vi har hatt på flere år og egenkapitalen er styrket, sier Nilsen.

Ved siden av at konsernet er blitt spisset mot entreprenør- og gruvevirksomheten, er bemanningen redusert med om lag 100 personer. I tillegg har jernmalmprisen steget kraftig. Det nyter Leonhard Nilsen & Sønner, som drifter gruver blant andre Elkem Tana, og selv eier blant annet Rana Gruber, godt av. Ifølge Frode Nilsen er det særlig Rana Gruber som har vist en positiv utvikling.

Satser på rubiner

Etter konkursen i rubingruveselskapet True North Gems Grennland, vil LNS starte rubingruve i egen regi, noe som «styrker konsernets langsiktige inntjeningspotensial». Revisor EY er imidlertid skeptisk til verdsetting av LNS' verdier på Grønland 

– (...) usikkerheten knyttet til dette prosjektet er etter vår mening så vesentlig at vi har ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for verdsettelsen av det regnskapsførte beløpet, skriver revisor.

– Revisors vurdering er basert på at dette er et nytt prosjekt uten historiske data å basere seg på. Vi er tilfreds med at LNS nå har full kontroll på prosjektet og sikret finansiering. Vi har store forventninger til dette, men ønsker ikke å konkretisere noen tall på dette, skriver Nilsen.

Revisor presiserer også at det som følge av selskapets finansielle utfordringer indikeres en vesentlig usikkerhet «som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».

 – Med de grep som nå gjennomføres og den positive utviklingen vi ser i 2016, har vi stor tro på en lang fremtid som en viktig bedrift i Nord-Norge. En krevende situasjon skaper naturlig nok noe uro hos de ansatte, men vi opplever at alle bretter opp ermene og står sammen om å sikre en god fremtid for ansatte og lokalsamfunn, sier Nilsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.