Gode råd er dyre når de kommer fra amerikanske McKinsey & Company. Partner Tore Myrholt ved Oslo-kontoret til konsulentgiganten hadde i 2016 en inntekt på 102.207.855 kroner, viser ligningstallene for fjoråret som ble publisert fredag. Det er økning i inntekten på 43,2 millioner kroner fra 2015, da han tjente 58.961.271 kroner.

Inntektsøkningen gir en 17. plass på listen over dem som tjente mest i fjor, opp fra 63. plass i 2015.

Konsulenten har også økt formuen sin med 41,2 millioner kroner fra 205,2 millioner kroner i 2015 til 246,4 millioner kroner i 2016.

Høy lønn, lite overskudd

Lønningen til konsulenttoppen er høy selv om selskapet ikke har et stort overskudd i Norge. Den amerikanske konsulentgiganten gikk så vidt i pluss i Norge i fjor.

McKinsey i Norge fikk et resultat på vel to millioner kroner før skatt, og overskuddet etter skatt ble drøyt en halv million kroner. Omsetningen for den norske virksomheten falt også med syv prosent til 534 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble på tre millioner kroner og kontantstrøm fra driften var negativ.

Myrholt betalte 13,1 millioner kroner i skatt i 2016. (Vilkår)