Partner Bjørn H. Kise (67) i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hadde høyest ligningsinntekt i advokatbransjen i fjor, med 54,9 millioner kroner. I tillegg til jobben som advokat, er Kise en av de største eierne og styreleder i flyselskapet Norwegian og Bank Norwegian. Kise er også én av Kjos' mest betrodde og har vært med siden starten av lavprisselskapet.

Kise er på reise i utlandet og skriver i en tekstmelding: «Inntektene i 2016 er dels utbytter og dels næringsinntekt.»

Advokatfirmaet Schjødt med hovedkontor i Vika i Oslo har fem av de ti advokatene med høyest inntekt i Norge i 2016.

Listen baserer seg på 604 partnere i flere av de største advokatfirmaene i Norge i fjor. Snittinntekt på hele listen er 5,6 millioner kroner.

Søk i hele listen over partnere i advokatfirmaene her:

Forretningsadvokatene har hatt gode tider også gjennom årene med fallende oljepris. DN skrev i februar at de fem største advokatfirmaene for første gang hadde over fem milliarder kroner i overskudd.

Det er særlig mye å hente for advokatbransjen i krevende restruktureringsprosesser, kjøp og salg av bedrifter, og store tvister. I år har for eksempel den omfattende redningen av det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Seadrill bidratt til store inntekter for en hær av advokater i Norge og utlandet.

Les om advokatbruken i Seadrill: Betaler advokater 14.000 kroner timen dnPlus

Det største advokatfirmaet er Wikborg Rein, som tidligere i år hadde 186 advokater, og 53 av dem er partnere som deler på utbytte.

Her kan du søke i advokatlistene

De fleste store aktørene har tatt strategiske grep siste fem-seks år ved å redusere antall partnere for å få opp lønnsomheten på færre ansatte. Etter en opprydning i Wiersholm og Thommessen de senere år, ble også Wikborg Rein enig med rundt 15 partnere om sluttavtale i fjor.(Vilkår)