Finanstilsynet kommer med kritikk mot inkassoselskapet Lindorff for brudd på god inkassoskikk. Bakgrunnen er for hyppig telefonisk pågang mot enkeltyskyldnere på grunn av et utilstrekkelig internkontrollsystem, og at det tok for lang tid før feilen ble rettet.

Lindorffs ringerobot kontaktet i første halvår 2019 enkeltskyldnere opptil åtte ganger per dag, og opptil 41 ganger over to uker, og opptil 220 ganger over seks måneder. Den automatiske ringeroboten ringer opp skyldnere, som settes over til en saksbehandler for manuell samtale når det oppnås kontakt.