Knappe to år etter at det Trond Mohn-dominerte oljeselskapet M Vest Energy ble godkjent som rettighetshaver på norsk sokkel snapper selskapet opp enda flere andeler i Nordsjøen og Norskehavet.

Under et oljeseminar i Sandefjord onsdag tildelte Olje- og energidepartementet M Vest Energy andeler i fire nye utvinningslisenser i sin tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018).

M Vest Energy ble tildelt ti prosent i PL 1019 i Vøringbassenget i Norskehavet, ti prosent i PL 959B vest for Kristiansund samt 30 prosent i nabolisensene PL 971 og PL 972 (Vette) sør i Nordsjøen.

Dermed ble det full pott for den bergensbaserte nysatsingen, som hadde søkt på nettopp de fire andelene.

– Et tidsskille

Administrerende direktør, seriegründer og geologiprofessor Johnny Hesthammer er mer enn begeistret.

– Særlig utgjør sistnevnte lisens et tidsskille for M Vest Energy, sier Hesthammer.

Han viser til at Vette ble levert tilbake til myndighetene i 2015 da oljeprisen hadde falt dramatisk og ligget langt nede over tid. Siden den gang er det besluttet utbygging i nærområdet (Yme).

– På den bakgrunn er det andre forutsetninger denne gang med tanke på infrastruktur og utbyggingskostnader. Det er gjennom tidligere leteboringer påvist 50 til 60 millioner fat olje så langt, med potensial for betydelig økte ressurser, sier Hesthammer.

Oljetoppen ser frem til å ta fatt på arbeidet med å utvikle lisensen sammen med operatør Repsol og Dyas, som eier henholdsvis 40 og 30 prosent.

Takker for tilliten

Både Hesthammer og hans kollega Susanne Sperrevik var til stede i Sandefjord onsdag da Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg offentliggjorde TFO 2018-tildelingene under Oljeindustripolitisk Seminar.

Tildelingen setter for alvor fart på arbeidet med å gjøre M Vest Energy til et fullt integrert lete- og produksjonsselskap, påpeker Sperrevik, som er direktør for forretningsutvikling og leting i det lille oljeselskapet.

– Dette er starten på en ny æra. Vi er takknemlige for tilliten vi er blitt vist, og sammen med vårt fremragende fagmiljø og partnerne i lisensfellesskapet er vi helt overbevist om at vi skal gjøre Vette-funnet til en positiv investering for M Vest Energy sammen med det norske fellesskapet, sier hun.

Lang horisont

De øvrige lisensene selskapet fikk tilbud om kompletterer den eksisterende leteporteføljen, der selskapet har solid kompetanse, påpeker oljetoppene.

PL 1019 har nærhet til Aasta Hansteen og M Vest Energy har allerede gjennomført leteboring i området, nærmere bestemt PL 528, hvor det er påvist gass i et sannsynlig kommersielt funn.

PL 959B ligger i tilknytning til den lovende PL 959 Grågåsen, der det er vedtatt et omfattende arbeidsprogram i en stor struktur.

– Det er alle spennende lisenser vi har jobbet inngående med over lang tid. Nå starter arbeidet med å utvikle lisensene til gode lete- og produksjonsenheter, sier Sperrevik.

I konsesjonsrunden TFO 2018 utvidet Olje- og energidepartementet det forhåndsdefinerte området med 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

Rik «onkel»

M Vest Energy ble i desember 2016 godkjent som lisenshaver på norsk sokkel, og i januar 2017 ble oljeselskapet tildelt sin første lisens av Olje- og energidepartementet i tildelingsrunden TFO 2016.

M Vest Energy overtok i 2016 Atlantic Petroleums syv letelisenser og har siden 2017 deltatt i boring i Norskehavet. Planen har vært å skaffe seg produksjonsinntekter som kan brukes på leting og utvikling. En effekt av det er dessuten betydelig skattefradrag fra investeringer.

En betydelig satsing vil kreve at eierne går inn med et milliardbeløp i egenkapital og at det i tillegg sikres mer gjeldsfinansiering. Trond Mohn, som sto oppført med en ligningsformue på 6,3 milliarder kroner i 2017, er en viktig medspiller.

Gjennom selskapet M Vest eier Mohn og styreleder Lars Moldestad i underkant av halvparten av aksjene i M Vest Energy. Majoriteten er eid av Hesthammer og hans mangeårige kolleger, Aris Stefatos og Susanne Sperrevik. Investeringsselskapet M Vest eies av Trond Mohn (80 prosent) og Lars Moldestad (20 prosent).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Det er kun to av ungdomspartiene som ikke vil legge ned oljenæringen så fort som mulig. Hva er det disse ungdomspolitikerne ikke har forstått?
01:44
Publisert: