I slutten av januar ga Oslo byfogdembete det Edvin Austbø-kontrollerte selskapet Nordic Property Holding (NPH) rett til å opprettholde sin arrest i 30 millioner Green Resources-aksjer eid av Mads Asprems selskap NewAfrica Limited. I kjennelsen skriver dommer Henning Kristiansen blant annet at Asprems disposisjoner fremstår «som spekulasjon i aksjer med kreditorenes penger». Asprem mener dette er feil og vil nå anke dommen.

– Dette er ikke en riktig forståelse av situasjonen. Transaksjonene som ble gjennomført var riktige og fornuftige. Ingen kreditorer ble dårligere stilt på grunn av disse transaksjonene, og flere ble bedre stilt, sier Mads Asprem til DN.

Asprem, som har bakgrunn som analytiker i storbankene Merrill Lynch og Morgan Stanley, startet Green Resources i 1995, og selskapet er i dag Øst-Afrikas største skogdriftsselskap.

Green Resources har de siste fem årene vært i store finansielle problemer og selskapet har måttet hente penger til stadig lavere kurser. Det pengetørste skogseventyret har bidratt til å sende gründer og tidligere toppsjef Mads Asprem inn i en alvorlig kontantskvis. Siden 2014 har Asprem flere ganger vært nødt til å låne penger fra andre aksjonærer for selv å kunne delta i de mange refinansieringene i Green Resources.

Mener Asprem unndro verdier

Investor og medaksjonær Edvin Austbø og selskaper tilknyttet ham har lånt penger til Asprem ved to anledninger. Det første lånet ble betalt tilbake i 2016, men da Asprem i august i fjor ikke klarte å betale tilbake et lån på 13 millioner kroner brøt det ut full krangel mellom de to partene.

– Når vi forsto at han ikke hadde til hensikt å gjøre opp lånet og isteden forsøkte å føre verdier ut av selskapet fikk vi litt panikk. Da måtte vi handle raskt for å sikre våre verdier, sa Eirik Bergh, som er styreleder i det Austbø-kontrollerte selskapet NPH, i retten i forrige måned.

Han viste til at Mads Asprem hadde forsøkt å føre tegningsretter og aksjer i Green Resources ut av selskapet NewAfrica Limited, som lånet var ytt til, til et annet selskap; Asprem Analytics. Bergh var også kritisk til at Asprem hadde valgt å konvertere et aksjonærlån i Green Resources til aksjer og mente at dette hadde redusert NPHs mulighet til å få igjen sine penger. Byfogden har i sin kjennelse lagt vekt på Berghs forklaring og retter kritikk mot Asprem for beslutningen om å konvertere lånet.

– Hadde åpenbart ikke penger

Mads Asprem sier til DN at NPH hadde full kjennskap til pengemangelen i NewAfrica Limited (NAL) da det aktuelle lånet ble gitt ved at NPH kjøpte ti millioner Green Resources aksjer fra NAL med en rett til å selge dem tilbake til samme pris, pluss en rentegodtgjørelse.

– NewAfrica hadde ingen penger, og det burde være åpenbart at selskapet ikke ville være i stand til å kjøpe tilbake disse aksjene, sier Asprem.

Han mener at det ikke er riktig å kalle aksjekjøpsavtalen et lån, og påpeker at kravet fra NPH på 13 millioner kroner er knyttet til dekning av tap på aksjene som NPH valgte å tvangsselge for 9 øre per stykk.

I de fem årene fra 2011 til 2016 falt prisen på Green Resources aksjen fra 54 til én krone. Asprem brukte pengene han fikk fra aksjesalget til NPH på å kjøpe ytterligere 13 millioner aksjer i selskapet til én krone per stykk. Men allerede et halvt år senere hadde verdien av aksjene falt til rundt ti øre som et resultat av en ny refinansiering.

I tillegg til at kursfallet gjorde at NewAfrica Limiteds gjeld langt oversteg eiendelene, måtte Asprem i fjor vinter på ny låne ytterligere to millioner kroner for å kunne delta i refinansieringen.

Avviser at kreditorene ble skadelidende

Asprem er uenig i at han har forsøkt å unndra verdier, og avviser at konverteringen av aksjonærlånet til aksjer svekket kreditorenes stilling.

– Investeringen i dette aksjonærlånet ble finansiert gjennom et lån fra selskaper tilknyttet Jotunfjell Partners. Det var en betingelse for dette lånet at det ble stilt sikkerhet i aksjer, og at aksjonærlånet konverteres til 20 millioner aksjer så raskt som mulig, sier Asprem.

Han mener derfor at transaksjonen hadde som formål å styrke kreditorenes stilling. Asprem mener at NPHs muligheter til å få pengene sine tilbake ikke ble forringet av disse disposisjonene.

Styreleder Eirik Bergh i NPH ønsket onsdag ikke å kommentere Asprems varslede anke. (Vilkår)

Denne diamanten kan sette prisrekord
00:56
Publisert: