Magnus Reitan besto syretesten: Dro inn 340 millioner i koronaåret

Reitan-familiens minioljefond klarte seg bra gjennom korona-krakket.

Publisert: Oppdatert: