– De som håper på snarlige rentekutt kan bli skuffet, slår sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea fast.

Onsdag morgen la han og kollegene frem nye prognoser for norsk økonomi.

Økonomene i Nordea Markets holder fast ved at Norges Bank setter opp styringsrenten til 3,25 prosent før sommeren, og at renten holder seg der til utgangen av året.

Meglerhuset SEB, som også legger frem nye anslag denne uken, venter på sin side venter at rentetoppen nå er nådd og at styringsrenten vil bli liggende på 2,75 prosent ut året. Økonomene i Handelsbanken skriver i en rapport onsdag morgen at de venter at Norges Bank hever renten til tre prosent i mars.

I desember satte Norges Bank opp styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng. Det innebærer at styringsrenten nå ligger på 2,75 prosent – det høyeste nivået siden 2009.

I forrige uke holdt sentralbanken styringsrenten uendret, da den hadde årets første rentemøte. Samtidig signaliserte Norges Bank at renten trolig vil heves videre i mars i år.

Resesjonssignaler

I Nordea Markets' ferske rapport legges det ikke skjul på at det er trangere tider i vente. Økonomene venter en stagnasjon i norsk økonomi målt ved bruttonasjonalprodukt. En stagnasjon vil si at det ventes lite eller ingen økonomisk vekst i norsk økonomi.

– Så langt har det gått langt bedre i norsk økonomi enn mange hadde ventet. Det kan fort gå bedre enn fryktet også fremover, skriver økonomene.

Handelsbanken på sin side skriver at de ser resesjonssignaler, og venter at norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt, vil falle 0,1 prosent i 2023, sammenlignet med en vekst på fire prosent i fjor.

Venter ytterligere boligprisfall

Boligprisveksten har vært særdeles sterk de siste årene, etter at boliglånsrentene har vært rekordlave.

Nordea-økonomene venter at boligprisene vil falle ytterligere fem prosent fra dagens nivå. Økonomene skriver at dagens rentenivå ennå ikke har gitt fullt utslag i boligprisene, og at de ventede rentehevingene vil fortsette å tynge boligprisene.

I prognosen trekker Nordea frem at endringene i boliglånsforskriften er med på å trekke prisene opp, mens endringene i finansavtaleloven trekker i motsatt retning da det er vanskeligere å få mellomfinansiering. Det fører til at den gamle boligen må selges, før man kjøper nytt. En slik endring har historisk sett vært bidragsytere til å forsterke et boligprisfall. En full stopp i boligmarkedet er imidlertid lite sannsynlig, heter det.

Siden pristoppen i august 2022 har boligprisene så langt falt 2,6 prosent.

Økonomene i SEB skriver at utsiktene er dystre for boligmarkedet, og venter et prisfall på inntil ti prosent fra toppen i august. På årsbasis venter økonomene at prisene faller med 4,2 prosent, før de stiger 2,1 prosent i 2024.

Venter krevende lønnsoppgjør

Nordea-økonomene legger til grunn en samlet prisvekst på 4,25 prosent i 2023.

I år ser Nordea Markets for seg en underliggende inflasjon i Norge på 3,5 prosent og 4,5 prosent i 2024. Det er en kraftig økning fra prognosene høsten 2022 da det var ventet 2,5 prosent i 2024.

Meglerhuset tror ellers på en gjennomsnittlig lønnsvekst på fem prosent i år. Etter flere år med skuffende reallønnsutvikling, venter Nordea Markets at reallønnen, som er lønnsveksten justert for inflasjon, skal opp i 2023.

– Lønnsveksten vil ta seg ytterligere opp i år, sier Olsen.

SEB har i sine anslag oppjustert lønnsveksten for 2023 til 4,7 prosent, fra tidligere 3,8 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.