I en reklamekampanje tilbyr den private legeklinikken Dr. Dropin Norwegians bonuspoeng, såkalte CashPoints, for besøk ved klinikken og videokonsultasjoner. CashPoints er Norwegians fordelsprogram.

Dette mener Rådet for legeetikk ved Legeforeningen er i strid med etiske regler, og i april slo rådet fast at klinikken må stoppe praksisen med bonuspoengene. Dr. Dropin nektet da å føye seg, og fortsatte markedsføringskampanjen.

– Vi har bedt Dr. Dropin om å stoppe kampanjen. Vi kan gi kritikk og pålegge klinikken å stoppe markedsføringen, og hvis det ikke gjøres, kan det bli tatt opp med sentralstyret, sier leder for Rådet for legeetikk ved Legeforeningen, Svein Aarseth.

– Vi mener at denne typen markedsføring ikke er i henhold til våre etiske retningslinjer. Det hører rett og slett ikke hjemme i markedsføringen til en kurativ helsetjeneste.

Aarseth sier at rådet mener denne typen markedsføring kan stimulere til et overforbruk av helsetjenester, noe de ikke ønsker.

Dr. Dropins daglige leder, Daniel Sørli, er uenig i Legeforeningens syn på saken.

– Kjernen i saken er om tilbudet fører til at pasienter får legehjelp når de egentlig ikke trenger det, sier Daniel Sørli, lege og daglig leder ved Dr. Dropin.

– Legeforeningen kan ikke mene at pasienter løper ned dørene på Dr. Dropin uten et behov for legetjenester fordi de skal ha cashpoints hos Norwegian, legger Sørli til.

«Kritikkverdige forhold»

På sine nettsider har rådet publisert en melding om at rådet har vedtatt å ta saken til behandling.

«Rådet for legeetikk vil gi Dr. Dropin pålegg om å rette aktuelle kritikkverdige forhold, og fjerne sin kobling mellom helsetjeneste og mulighet for opptjening av poeng til flyreiser», skriver rådet.

I meldingen står det også skrevet at de har mottatt flere henvendelser med reaksjoner på reklamekampanjen.

«En avtale om å opptjene poeng til flyreiser for å oppsøke lege, mener Rådet er egnet til å utfordre tilliten til helsetjenesten generelt, og tilbyderne spesielt. Vi mener denne type markedsføring bidrar til en uheldig sammenblanding, skaper et useriøst inntrykk og kan være egnet til å unødvendig bruk av legetjenester», skriver Rådet for legeetikk på sine nettsider.

– Såkalte tilgifter syntes vi ikke hører hjemme i kurative helsetjenester. Vi har hatt en lignende sak i 2015 der vi stoppet en kampanje fra en klinikk som tilbød bonuspoeng i SAS til kunder som tok en grå stær-operasjon, sier Aarseth.

«Absurd»

Sørli reagerer spesielt på påstanden om at markedsføringen kan bidra til unødvendig bruk av legetjenester.

– Det er absurd å hevde at tilbudet bidrar til unødvendig bruk av legetjenester. Ingen av dem som har benyttet seg av tilbudet, har kommet til oss uten et reelt behov for legehjelp. Legeforeningen undervurderer pasientene, sier Sørli.

Sørli sier at Rådet for legeetikk har en viktig rolle, og at de etiske retningslinjene er høyt respektert av alle norske leger, inkludert legene ved Dr. Dropin.

– I denne saken er jeg overrasket over at Legeforeningen går ut mot et av sine egne medlemmer med så krass kritikk uten å ha saken godt nok hjemlet i sine egne retningslinjer.

Sørli understreker at han mener det er bra at komiteen går på saker som for eksempel handler om spekulative diagnoser eller klinikker som skaper helseangst for å få flere pasienter.

– Alle som har en legeutdannelse, synes slik markedsføring er forkastelig. Dette tilbudet er noe annet.

Aarseth mener at det er god grunn til alvorlighetsgraden.

– Om Sørli syntes dette er litt voldsomt, så er det likevel vi som forvalter etiske regler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.